Hos Kingfisk-Zeeland i Nederland har man bygget opp et produksjonsanlegg som leverer gulfinnet tunfisk året rundt til markedet i i Europa. Produksjonssjef Bram Rohan er en av foredragsholderne på årets Tekset. Foto: Kingfisk-Zeeland.

- Må all vekst skje på land?

- Det er et av spørsmålene som reises på konferansen Tekset, forteller programansvarlig Øyvind Hilmarsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konferansen som ble etablert i 2014 som et landbasert motsvar til Tekmar, har i takt med utviklingen både innenfor RAS, større smolt og etter hvert full landbasert produksjonssyklus, trukket til seg mer og mer interesse.

I år går den av stabelen 12.-13. februar, og er på vei til å bli «utsolgt». Det er et tettpakket faglig program deltagerne blir tatt igjennom.

- Programkomiteen har prøvd å se på de aktuelle problemstillingene som den landbaserte næringen står ovenfor. Derfor stiller vi bl.a. spørsmålet om all vekst må tas på land? At mer og mer settefisk produseres frem mot opptil ett kilo skaper utfordringer gjennom både RAS og H2S-problmeatikk så vel som biosikkerhet når denne store fisken skal fraktes rundt med brønnbåt, sier programansvarlig Øyvind Hilmarsen til Kyst.no. 

Morgendagens smolt

Konferansen vil også ta opp biologiske utfordringer for morgendagens smolt.

- Her setter vi spesielt fokus på lysstyring, ILA, kjønnsmodning og nefrocalsinose.

Av andre områder han trekker frem er utfordringene med karvask når fiskekarene blir større og større.

- Vi skal også ha en sesjon på slam som før ble sett på som et problem, men som nå har begynt å bli en ressurs.

I konferansens siste sesjon ser man litt fremover og har hentet foredragsholdere fra områder i verden som har drevet med landbasert matfiskproduksjon lengre enn oss. Her blir det både erfaringer fra røye- og regnbueørretproduksjon på Island og fra oppdrett av gulfinnet tunfisk i Nederland.

- Produksjonssjef Bram Rohan fra Kingfisk-Zeeland i Nederland har jo også erfaring fra laks hos Langsandlaks i Danmark. Han kan vil fortelle mye interessant når det kommer til oppdrett av tunfisk som jo er en art som både har et enda høyer oksygenforbruk enn laksen og som det er enda mer utfordringer rundt når den blir stresset, opplyser Hilmarsen.