Vesterålen Havbruk sitt slakteri på Bø.

Torskeoppdretter nedbemanner etter kontraktsbrudd

Vesterålen Havbruk Bø må nedbemanne grunnet kontraktsbrudd og manglende produksjon.

Publisert Sist oppdatert

Vesterålen Havbruk Bø opplyser fredag om en nedbemanning ved sitt slakteri i Bø. Dette skrittet ble tatt som følge av kontraktsbrudd fra oppdretter i kombinasjon av manglende egen produksjon i sjø. 

Det spesialiserte slakteriet, som åpnet høsten 2022 med et kontraktsvolum på inntil 10 000 tonn årlig slakt, har vært en viktig bedrift i regionen. Imidlertid har den uforutsette situasjonen ført til en betydelig utfordring for selskapet og dets ansatte. 

Oppdretteren, som skulle gjenoppta slaktingen fra medio mars 2024, har dessverre kunngjort at all fisk vil bli håndtert ved eget slakteri lengre sør, noe Vesterålen Havbruk hevder er i strid med tidligere avtaler. 

40 vil bli berørt

Daglig leder Sondre Mortensen sier i meldingen at dette er en svært uheldig situasjon for deres medarbeidere ved slakteriet. 

- Vi forstår den bekymringen og usikkerheten dette medfører for våre medarbeidere, og vi vil gjøre vårt beste for å støtte dem gjennom denne overgangen, sier han.

15 faste medarbeidere og ytterlige 25 deltidsansatte, totalt 40 ansatte vil bli berørt av nedbemanningen. Vesterålen Havbruk konsern har siden 2020 aktivt søkt etter lokaliteter for oppdrettstorsk i Øksnes, Bø og Nordland-regionen generelt, uten å lykkes med å få tillatelser til dags dato. Selskapet har en lokalitet i Troms og tre i Møre og Romsdal. 

- Vi fortsetter å søke etter muligheter for å styrke vår virksomhet og sikre arbeidsplasser for våre ansatte, la Mortensen til. 

Vesterålen Havbruk Bø er fast bestemt på å overvinne de nåværende utfordringene og ser frem til en rekruttering ved ny oppstart i Q4 2025, når konsernet har egen slakteklar oppdrettstorsk. 

Sondre Mortensen, daglig leder i Vesterålen Havbruk sier i en kommentar til Kyst.no at de dessverre ikke kan gå ut med opplysninger om hvilken oppdretter dette gjelder, da det pågår en sak mellom dem og oppdretter for hvordan dette bruddet skal handteres videre.