Det var heftige diskusjoner i ankebehandlingen av Trafikklysrettssaken i Gulating lagmannsrett.
Det var heftige diskusjoner i ankebehandlingen av Trafikklysrettssaken i Gulating lagmannsrett.

Trafikklyssaken blir ikke tatt opp til Høyesterett

- Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er grunn til å oppheve lagmannsrettens dom, heter det i avgjørelsen som er gitt oppdretterne.

Publisert Sist oppdatert

Høyesteretts ankeutvalg har i dag (torsdag 25 august) enstemmig kommet frem til at det ikke er grunn til å oppheve lagmannsrettens dom i Trafikklysrettssaken.

Trafikklysrettssaken

  • Oppdretterne i PO4 har siden vedtaket kom i februar 2020 om 6 % nedregulering av akvakulturtillatelsene, kjempet i rettssystemet for å få vedtaket kjent ugyldig.
  • De har ment at vedtaket skulle vært sendt på høring, de har ment at grunnlaget for vedtaket er feil bl.a. som følge av for dårlig datagrunnlag, og de har ment at vedtaket både er i strid med grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjon, bla. fordi det etter deres mening får tilbakevirkende kraft.
  • Nedreguleringen medfører ifølge oppdretterne en tapt produksjon på mellom ni og tolv tusen tonn ørret og laks årlig i PO4.

Det får Kyst.no bekreftet av oppdretternes advokat Trond Hatland.

Ankeutvalget mener at verken avgjørelsens betydning utenfor den konkrete saken eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett,

Konklusjonen er kort og brutalt at «Anken tillates derfor ikke fremmet».

Staten har krevd 51 200 kroner i sakskostnader for ankeutvalget, et krav de også har fått medhold. Kravet tas til følge.

Intrafish var først til å omtale avslaget.

Les mer om Trafikklysrettssaken her.