Triploid oppdrettsfisk. Illustrasjonsfoto: Aquagen.
Triploid oppdrettsfisk. Illustrasjonsfoto: Aquagen.

- Triploidutsettet i Finnmark vil gi oss verdifull kunnskap om velferd

- Det skal bli veldig interessant å få gjennomført NRS sitt utsett av triploid fisk i Finnmark. Det vil absolutt gi oss mer kunnskap om fiskevelferd for triploid laks, sier forsker ved Havforskningsinstituttet Lars Helge Stien. 

Publisert

NRS sitt utsett av triploid laks i Finnmark ble som kjent først stoppet av Mattilsynet, før vedtaket ble omgjort av Fiskeriminister Sandberg ganske raskt etter.

Selskapet begrunnet søknaden med at man ville «skaffe seg et godt nok datagrunnlag for en velferdsmessig vurdering av oppdrett av triploid laks i Troms og Finnmark, samt gi råd om hvilke produksjonsformer og lokalitetstyper som er best egnet for denne type produksjon

Mattilsynet begrunnet derimot avslaget med at de mente det av fiskevelferdsmessige årsaker «ikke er behov for ytterligere utsett utover de pågående forsøkene med produksjon av triploid laks.»

Departementet trosset sin forvaltningsstøtteenhet og omgjorde vedtaket. De skrev at det er «avgjørende for den fremtidige utnyttelsen av de grønne tillatelsene at kunnskapen om fiskevelferd for triploid fisk utvikles så raskt som mulig. Dispensasjoner for utsett av triploid fisk bør derfor ikke gis uten at det samtidig settes vilkår som bidrar til øke kunnskapsgrunnlaget

Lars Helge Stien fra Havforskningsinstituttet. Foto: UiB.
Lars Helge Stien fra Havforskningsinstituttet. Foto: UiB.

- Det er gledelig at vi har fått en avgjørelse som gjør at vi kan planlegge driften videre. Vi setter også stor pris på at departementet fikk gjennom en rask saksbehandling. Å få satt ut triploid fisk er et viktig vedtak for oss, da vi har oppstart på videre planlagt biomasse. Vi vil sette ut 1,6 millioner som godkjent, i første omgang, sier NRS-direktør Charles Høstlund til kyst.no i en kommentar.

Mangler gode data

I NRS sitt utsett i Finnmark skal blant annet Havforskningsinstituttet ha en rolle der kunnskap om velferd skal samles systematisk inn.

- For oss er utsettet veldig interessant. Det er viktig å få mer kunnskap om hvordan triploid laks takler kommersielle forhold. Ikke minst få gode dataserier med detaljert velferdsovervåking fra forsøksoppsett der både triploid fisk og vanlig diploid fisk settes ut på samme lokalitet, sier forsker Lars Helge Stien.

Han påpeker at slike data har man ikke i noe særlig grad fra før.

- Når man har laks i oppdrett kan det oppstå mange ting som nedsetter både fiskevelferd og øker dødelighet, men det er ikke alltid så lett å si hva som er årsaken. Ved å ha begge typer fisk på samme lokalitet vil det gi et sammenligningsgrunnlag som gjør at vi vil kunne bestemme om eventuell nedsatt velferd forsterkes av at fisken er triploid, sier han.

Systematisere velferdsdata

Han mener at fisken skal ut i Finnmark også gjør det hele spesielt interessant.

- Vi vil absolutt få mer kunnskap om hold av triploid laks i kommersiell skala i Finnmark. Dette er jo et fylke der det er spesielt viktig å få til produksjon av steril, triploid fisk, på grunn av de mange viktige lakseelvene, understreker han.

Han forklarer at Havforskningens oppgave vil være å hjelpe til å følge fiskevelferden til utsettene. I et samarbeid med fiskehelsefirmaet Marin Helse, vil de hver tredje måned gå inn og sjekke helse og velferd ved hjelp av et skjema forskerne har utviklet. Der føres inn opplysninger om sår, skader og eventuelle deformiteter.

- Vi går deretter gjennom dataene regelmessig og foretar en velferdsanalyse, sier han.

Første i sitt slag

Stien påpeker at dette er det første prosjektet der man går så detaljert inn i en slik overvåkning over tid.

Triploid laks. Foto: Kåre Storsæter, Havforskningsinstituttet.
Triploid laks. Foto: Kåre Storsæter, Havforskningsinstituttet.

- Ellers i landet er det mange produksjoner som har gått veldig bra, men så er det også eksempler på noen utsett der den triploide har hatt høyere dødelighet og mer skader enn den diploide. Det vi ser er at det krever mer av oppdretterne for å få alt til å gå bra, men det er absolutt mulig.

Med dette forsøket vil de få mer innsikt i om den triploide laksen tåler det kalde vannet i Finnmark.

- Dette vil gi oss praktisk erfaring fra kommersiell skala. Resultatene vil gjøre oss bedre i stand til i ettertid å designe småskala eksperimenter, for å finne nærmere ut hva det er som gjør at enkelte produksjoner av triploid laks opplever forhøyet dødelighet.

Ny art

At det er så mye nytt som må læres gjør at han karakteriser oppdrett av triploid laks nærmest som å starte med en ny art.

- Den må læres og røktes på sin måte omtrent som en ny art. Den har andre toleransegrenser for temperatur og oksygen, den må ha tilpasset fôr og det er et viktig poeng å høste erfaring, sier han.

- Så du kan si at nå etter hvert driver vi i Norge med oppdrett av vanlig laks, regnbueørret og triploid laks?

- Litt tabloid sagt, ja. Men, det er absolutt ikke ueffent å tenke på det slik.