Illustrasjonsbilde av triploid oppdrettslaks. Foto: FHF.
Illustrasjonsbilde av triploid oppdrettslaks. Foto: FHF.

Mattilsynet har godkjent søknader om produksjon av triploid laks

Mattilsynet region nord har godkjent søknader om produksjon av triploid smolt på to settefiskanlegg og uttalt at det kan iverksettes et oppfølgingsprosjekt på triploid laks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nordland Akva AS har fått godkjent søknaden sin om produksjon av triploid smolt på lokalitetene Åmøya, det melder mattilsynet i en pressemelding. 

Ranfjord fiskeprodukter AS har fått godkjent søknaden sin om produksjon av triploid smolt på lokalitetene:

  1. MO INDUSTRIPARK, Lokalitetsnummer 11064
  2. MO INDUSTRIPARK, Lokalitetsnummer 11065
  3. MO INDUSTRIPARK, Lokalitetsnummer 11066
  4. MO INDUSTRIPARK, Lokalitetsnummer 11067

Matfiskanlegg

På bakgrunn av føringer fra 2016 har Mattilsynet uttalt at virksomhetene kan iverksette oppfølgingsprosjektet TRIPWELL på lokalitetene:

  1. 36797 Korsnes
  2. 24175 Ytre Lavollsfjord
  3. 35237 Durmålsvika
  4. 11433 Finnvika S

Disse lokalitetene inngår i NRS ASA (NRS) sin utprøving av produksjon av triploid laks. Ansvarlige aktører er NRS Farming AS, Nor Seafood AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS. 

Må legge fram sluttrapport i 2021

Mattilsynet har samtidig satt krav om at NRS i samarbeid med Havforskningsinstituttet må fremlegge en sluttrapport innen utgangen av februar 2021 på NRS-prosjektet «Triploid laks: Overvåkning av fiskevelferd hos NRS-tilknyttede selskap i forbindelse med kommersiell uttesting av triploid laks (NRS-TRIPWELL).» Anbefalinger og tiltak fra prosjektet må tas med inn i prosjektet NRS-TRIPWELL, skriver Mattilsynet.