Masterstudenten fra Austevoll skryter over et godt miljø for unge i havbruksnæringen. Han trives godt med å møte likesinnede som også har engasjement og brenner for næringen. Foto: Privat.

Masterstudent i Nordens Paris

Ole Troland (27) fra Austevoll studerer til mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Universitetet i Tromsø, bedre kjent som fiskerikandidat-utdanningen. Han valgte Tromsø på grunn av tilbudet de kunne gi rundt tverrfaglighet innenfor sjømatnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Kombinasjonen av økonomi, biologi og teknologi synes jeg er et godt utgangspunkt for å kunne forstå næringen sin helhet, forteller han til Kyst.no

Det har ligget i kortene at Troland kom til å velge en karriere innenfor havbruksnæringen, da han har jobbet i familieselskapet Troland Lakseoppdrett siden han var ung gutt. Her har han i perioder jobbet fast, men også mye ferie- og helgejobbing.

- Samtidig er fiskeri og havbruk veldig viktige næringer i Austevoll, slik at det er en generell interesse for disse næringene i kommunen.

- Hvilke erfaringer har det gitt deg å studere i Tromsø?

- Jeg har kommet nærmere næringen her i nord, og fått god kontakt med aktører her. Jeg tror alle har godt av å flytte litt på seg for å utvide horisontene sine, så Tromsø var sånn sett et godt valg når jeg ikke skulle være i sjømathovedstaden Bergen.

Biologi, pris og produksjonskostnad

I sin masteroppgave, forsøker Troland å kartlegge faktorer som gjør at noen selskap år etter år gjør det bedre enn resten av næringen innenfor matfiskprodusenter.

Ole Troland (27) har vokst opp i familieselskapet Troland Lakseoppdrett. Nå tar han mastergrad ved Universitetet i Tromsø. Foto: Privat.

- Jeg valgte denne oppgaven fordi det er interessant å se på de ulike valgene selskap tar for å sikre bedre biologi, høyere pris på fisken eller oppnå lavest mulig produksjonskostnad, forteller den engasjerte studenten, og legger til at han foreløpig er godt i rute med oppgaven.

Austevollingen mener miljøet for de unge i havbruksnæringen har blitt veldig bra, og at oppstarten av Youngfish og andre organisasjoner, har skapt arenaer der likesinnede kan møtes for å dele erfaringer, skape nettverk og gjerne komme ilag om nye løsninger og muligheter.

- Jeg føler selv at jeg får masse igjen for å delta på konferanser, spesielt det å komme i kontakt med andre fra havbruksnæringen, understreker han.

- Hvor ser du for deg å være om 10 år?

- Da håper jeg at jeg jobber innenfor havbruksnæringen enda, gjerne med næringspolitiske spørsmål og rammevilkår for næringen. Jeg synes sjømatnæringen generelt er en fantastisk næring, der vi akkurat har startet å hente ut potensialet som ligger i havet. Det er sånn sett vanskelig å svare på hvor man er om 10 år, da næringen endrer seg raskt. Samtidig er det ikke tvil om at verden trenger mat som har blitt produsert bærekraftig, så jeg jobber nok inn mot havet uansett hva som skjer.

Les hele intervjuet med Ole Troland, samt flere utdanningssaker i siste utgave av Norsk Fikseoppdrett.