Postdoktor Dennis B. Bela-Ong på laben. Foto: Privat.

Laks produserer sin egen «virusbremse»

Nå har forskere ved Norges fiskerihøgskole, UiT funnet et nytt protein i laksen som er viktig i det medfødte forsvaret mot virus. Proteinet har tidligere blitt beskrevet hos ulike dyrearter og hos mennesker, men aldri før hos fisk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Virussykdommer medfører store tap i norsk lakseoppdrett. For fisk, som for mennesker, er det tidlige forsvaret mot virus svært viktig for å unngå sykdom. En type molekyler, kalt interferoner, har en nøkkelrolle i forsvaret mot virus og stopper de fleste virussykdommer i tidlig fase av smitten.

Når virus infiserer cellene blir interferonene produsert. De hindrer igjen at infeksjonen sprer seg til naboceller. Måten dette fungerer på er at arvestoffet til virus (RNA eller DNA) fungerer som et faresignal som aktiverer interferonene. Interferon er som en brannalarm: «Virus er kommet inn. Vennligst ta affære». Denne «alarmen» får cellene til å produsere ulike anti-virusproteiner, en slags «virusbremse», som kan stoppe videre invasjon av virus i fisken.

Et viktig forsvarsprotein

Interferonene vil sirkulere i kroppen og signalisere til ulike celler at de skal produserer rett medisin som kan hindre viruset i å spre seg.

Grafisk fremstilling av forskningsmetodikken.

- Ved å se på hvilke gener som slås på når laksen infiseres av virus finner vi ut hvilke forsvarsmekanismer laksen bruker mot infeksjon. Vi fant et gen som var spesielt interessant og undersøkte hva dette genet kodet for. Det var IFIT5, et essensielt virusforsvarsprotein som er funnet i andre dyr, men aldri før i fisk, sier professor Jorunn Jørgensen.

Hun og forskningsgruppen hennes, Fish Immunology and Vaccinology, ved Norges fiskerihøgskole har funnet ut at laksecellene produserer IFIT5 når de utsettes for viruset Salmonid alfavirus.

Tidligere funnet i mennesker og kylling

Arbeidet ble nylig publisert i tidsskriftet Developmental and Comparative Immunology, og førsteforfatter er Dennis Bela’Ong, som har vært postdoc i gruppen. Dette er første gang proteinet er karakterisert i fisk, men det har tidligere blitt funnet i mennesker og i kylling. Forsøk i disse artene viser at IFIT5 er viktig i forsvaret mot virus.

Professor Jorunn Jørgensen. Foto: David Jensen/UiT

Bela’Ong og kollegaene fant høy produksjon av IFIT5 i flere av laksens organer når fisken er infisert med virus. Det samme skjer når lakseceller som er dyrket i laboratoriet blir infiserte med samme virus eller behandlet med interferoner.

- IFIT5 er vist å være en viktig del av immunforsvaret mot virus i andre dyr, og nå har vi funnet dette proteinet i fisk også. Vi kan derfor anta at denne forsvarsmekanismen har utviklet seg tidlig i evolusjonen og blitt beholdt som en del av forsvarsapparatet fordi det er en effektiv «virusbremse» som cellene produserer selv, sier Jørgensen.

- Vi har upubliserte data som viser at IFIT5 hemmer oppformering av Salmonid alfavirus i infiserte celler, men foreløpig vet vi ikke akkurat hvordan IFIT5 stopper viruset. Dette er spennende og noe vi gjerne vil undersøke nærmere, avslutter hun.