Neste generasjons ledere må se etter kloke og sammensatte løsninger, skriver UiT som har opprettet et nytt utdanningstilbud ved Universitetet.

Vil utdanne neste generasjons ledere knyttet til hav og havnæring

Ocean Leadership er en ny erfaringsbasert master som skal sette neste generasjons ledere innen havrelaterte næringer i stand til å jobbe for det blå/grønne skiftet mot en mer bærekraftig fremtid.

Publisert Sist oppdatert

UiT Norges arktiske universitet starter den erfaringsbasert masteren høsten 2022, og programmet retter seg mot ledere som allerede jobber i sektoren. Gjennom å gi disse lederne ny kunnskap og relevante verktøy er håpet at de skal stå bedre rustet til å bidra til det blå/grønne skiftet hele denne sektoren står overfor.

- Vi kan ikke ha en fremtid uten bærekraftig menneskelig interaksjon med havet, sier Fern Wickson, professor ved Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet i en pressemelding.

Wickson leder Ocean leadership-programmet og hun peker på at havet er viktig for alt liv på planeten. Havet dekker 2/3 deler av planeten og er en helt sentral kilde til mat, energi og medisin. I tillegg gir det oss store deler av oksygenet vi puster, regulerer klimaet og inneholder et stort utvalg av livsformer.

- Imidlertid truer våre mangfoldige krav til havet, kombinert med kritiske globale utfordringer som tap av biologisk mangfold, klimaendringer og økende ulikheter, med å overvelde havets evne til å opprettholde livet på kloden, sier Wickson.
Utfordringene menneskeheten står overfor er store og krever kloke hoder og sammensatte løsninger. Alt dette skjer samtidig som en rekke nye muligheter for å fremme en blå økonomi dukker opp.

- Skal vi utvikle en bærekraftig balanse mellom bevaring og bruk av havet, trenger vi en effektiv styring. Men vi ser ofte at forvaltningen blir satt i siloer med tanke på ulike sektorer, problemstillinger og/eller jurisdiksjoner. Dette begrenser oss og gjør det vanskelig å se og handle ut fra et helhetlig perspektiv, sier Wickson.

De skriver at å navigere i denne komplekse situasjonen og skape en bærekraftig fremtid krever derfor lederskap. Spesielt krever det ledere som kan forstå komplekse problemer fra flere perspektiver. De må jobbe på tvers av motstridende verdier og interesser og utvikle kreative løsninger som er i stand til å integrere ulike marine sektorer, vitenskapelige disipliner og/eller styringsnivåer.

For å gjøre dette godt i den digitale tidsalderen, må ledere også være i stand til å utnytte kraften og potensialet som ligger i banebrytende informasjons- og kommunikasjonsteknologier.

Stordata og kunnskap skal gjøre en forskjell

Det nye masterprogrammet er et resultat av en samarbeidsavtale som ble inngått mellom REV Ocean og Ocean Data Foundation tidlig i 2020. Som en del av dette samarbeidet skal deltakerne på masterprogrammet sikres gode forutsetninger for å kunne gjøre en faktisk forskjell.

Ocean Data Platform lanseres sommeren 2022 og gjennom stordata og maskinlæring får forskere nye og unike muligheter til å undersøke biologiske prosesser og finne nye lokale og globale sammenhenger. Dette kan få stor betydning for den framtidige forståelsen av klimakrisen, og vil sette oss i stand til å forstå og ta avgjørelser basert på et helhetlig kunnskapsgrunnlag, gjennom å integrere og visualisere data.

Skal tiltrekke seg etablerte ledere

Målgruppen til Ocean Leadership-programmet er fagfolk fra næringsliv eller det offentlige som er tilknyttet marin- eller havrelatert sektor. Dette kan være mat- eller energiproduksjon, transport eller teknologisystemer, miljøvern også videre. For å søke må deltakerne ha minst fem års arbeidserfaring, og to års ledererfaring.

- Programmet er rettet mot etablerte eller nye ledere som jobber med alle typer spørsmål knyttet til havet, forklarer Wickson.

Deltakerne i programmet vil få en bred opplæring som spenner over bærekraftsutfordringer, lederskapsteori og -ferdigheter, havrett og styring, innovasjon og IKT.

- Men de vil også dele sin egen kunnskap på tvers av sine respektive fagfelt, og engasjere seg i problem- og løsningsbasert læring om virkelige utfordringer. Vi vil utdanne ledere som har kapasitet til å se sammenhenger på tvers av ulike felt, og sikre at de har evnen til å legge til rette for innovative løsninger som kan fremme skiftet mot en mer bærekraftig og robust fremtid, sier Wickson.

Nært knyttet til næringsliv og det offentlige

For å sikre relevant innhold i masterprogrammet ble det under planleggingen opprettet en referansegruppe med deltakere fra både offentlig forvaltning og næringsliv.

I tillegg vil man dra veksel på den erfaringen deltakerne har med seg. Siden det er en erfaringsbasert master legges det opp til at de skal studere mens de jobber.

- De kommer inn i studiet med en bedrift i ryggen, og vi skal aktivt bruke det og den arbeidserfaringen de har som en ressurs, sier Petter Holm, instituttleder på Norges fiskerihøgskole ved UiT.

Holm peker på at det også er planlagt å sette i gang flere følgeprosjekter i forbindelse med dette masterprogrammet, for å kartlegge reelle behov som finnes i sektoren.

- Vi har jobbet med det på ulike måter fra starten av og tatt det på alvor. Dette forandrer seg så fort, og det er så mange ulike problemstillinger ut fra det perspektivet man har. Her vil vi jobbe aktivt for å kartlegge kompetansebehovet knyttet til havnæringen. Hva trenger fremtidens ledere å lære om? spør Holm.

Et forslag er at det settes i gang et prosjekt for å se på en digitaliseringsstrategi. Hvilke digitale utfordringer står denne sektoren overfor, og hvordan kan man jobbe for å møte disse?

Holm mener dette masterprogrammet er et godt eksempel på hvordan man bør tenke på utdanning i fremtiden.
- Dette vil være studenter som er i arbeid, og de må regne med å ta ansvar for egen læring. Dette programmet vil være et eksempel på fleksible utdanninger som kan være en del av karriereløp. For meg så er dette virkelig i fronten og helt klart den måten vi må jobbe med fremtidig utdanning på, sier Holm.

Skal rekruttere fra hele verden

Til å begynne med vil programmet ha 20 plasser. Det vil sikre deltakerne god og tett oppfølging. Tematikken er internasjonal og det legges derfor opp til å rekruttere studenter fra hele verden.

Bjørn Tore Markussen er ny styreleder i fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) og er konserndirektør i Sparebank 1 Nord-Norge. Han var sentral da ideen om et forskningssamarbeid kom opp i 2019, da ansatt som CEO i Ocean Data Foundation.

Markussen har jobbet med bærekraft og havnæring, både nasjonalt og internasjonalt, i over 10 år.

Han forklarer at ideen ble født på et forskningstokt i 2019, på 79 grader nord. Der var han ombord i forskningsskipet «F/F Helmer Hanssen» sammen med Jørgen Berge, som nå er dekan på BFE, og Kathrine Tveiterås, som nå er prorektor utdanning ved UiT.

- Driveren fra start var at vi erkjente at bærekraftig forvaltning av havet og havets ressurser krever en spesiell type ledere som har en tverrfaglig kompetanse, forklarer Markussen.

Han mener det er nødvendig med kompetanse innen både økologi, økonomi, teknologi og juss – og det nye masterprogrammet skal gi de nettopp dette.

- Forståelse og kjennskap om dette er nøkkelkomponenter i de havrettede næringene, uansett om du jobber i det offentlige eller i næringslivet, sier han.

Han mener dette masterprogrammet har potensiale til å tiltrekke seg søkere fra hele verden.

- Det er en fagplan som ikke finnes andre steder, jeg har i hvert fall ikke sett det, sier Markussen.

Studiet starter høsten 2022 og har søknadsfrist 1. mars.