Astafjord Ocean Salmon vil bygge oppdrettsplattform i betong gjennom utviklingstillatelser.

Astafjord Ocean Salmon vil bygge oppdrettsplattform i betong

Troms-oppdretterne Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm satser på erfaring fra offshorebransjen når de søker åtte utviklingstillatelser for oppdrett av laks. - Oppdrettsplattformen Øymerd skal bygges i Norge ferdigstilles og testes i Harstad. Prosjektet har en totalkostnad på 500 millioner kroner, skriver selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Onsdag 15. november leverte nystiftede Astafjord Ocean Salmon AS søknad om åtte utviklingstillatelser for oppdrett av laks til Fiskeridirektoratet. Tillatelsene skal brukes for å utvikle, bygge og prøve ut Øymerd – en helt ny teknologi for oppdrett av laks i ytre kyststrøk. Øymerd vil gjøre tilgjengelig store arealer som ikke tidligere har vært tilgjengelig for oppdrett med eksisterende teknologi. Samtidig vil løsningen bidra til å løse næringens miljøutfordringer.

Store muligheter for norsk og nordnorsk leverandørindustri

Astafjord Ocean Salmon har det siste året samarbeidet tett med leverandørene Bemlotek og Kværner. Om søknaden innvilges skal Kværner bygge konstruksjonen på et egnet sted i Norge før den slepes nordover til Harstad for utrustning og testing ved kai. Til slutt skal den installeres på lokalitet i Troms.

- Øymerd er et helnorsk konsept som skaper store ringvirkninger for norske og nordnorske leverandører, sier Marius Arvesen, daglig leder i Astafjord Ocean Salmon i en pressemelding.

- Vi ser ingen grunn til å bygge løsningen utenfor Norge. På denne måten er vi sikker på at vi får et kvalitetsprodukt, og våre lokale serviceleverandører får anledning til å bli kjent med Øymerd i Harstad før vi sleper den til lokalitet.

Illustrasjon: Astafjord Ocean Salmon.

Designet for nordnorsk oppdrettsvekst

Betongkonstruksjonen Øymerd er 10 meter høg, hvor 7.5 meter er under vann. Hver av sidene er 120 meter lang. I senter av plattformer ligger et driftsbygg i tre etasjer, og under dekk finner man lagringsplass, teknisk utstyr og fôrsiloer. Plattformen har tre separate og spesialutviklete notposer for fisk.

I tillegg skal Øymerd utstyres med et energisystem som hindrer isdannelse på dekk og langs fribord.

- Vi er sikker på at det er størst vekstpotensial for oppdrettsnæringen fra Troms og nordover. Om vi skal ut på eksponerte lokaliteter må vi også ta hensyn til isproblematikk, først og fremst isdannelse fra sjøsprøyt, sier Tore Lundberg, styreleder i Astafjord Ocean Salmon i meldingen.

- I fremtiden kan Øymerd også være en løsning for mer ekstremt klima, for eksempel områder som risikerer drivis eller innfrysing, fortsetter han.

Siden betongkonstruksjonen ligger dypt i vannet vil ikke Øymerd bevege seg vesentlig på bølgene, og den øvre delen av noten er skjult av betongen.

- Konstruksjonen ivaretar sikkerhet for både personell, fisk og miljø. Akvateknikerene våre kan arbeide under trygge, stabile forhold samtidig som fisken skjermes fra bølger og overflatestrøm i de øvre vannmassene. Dermed forhindres lusepåslag, sier Marius Arvesen.

For å sikre god vanngjennomstrømming i denne øvre delen utstyres Øymerd med et system for tilførsel av frisk vann.

Plattformen skal plasseres i ytre kyststrøk. Øymerd er designet for signifikant bølgehøyde seks meter. Siden Øymerd er plassert langt fra folk utstyres den med helikopterdekk for enkel og trygg oppbemanning ved behov.

- Helikopterdekket gir oss en stor fleksibilitet og sikkerhet. Normalt skal vi ha fire personer på jobb, men det er lugarkapasitet for ni personer, sier Marius Arvesen.

Teknologi fra offshorebransjen

- Øymerd er en oppdrettsplattform i betong hvor alle funksjoner knyttet til drift, vedlikehold og fôring er integrert i konstruksjonen. Det vil ikke være behov for båtoperasjoner utover forsyninger av fôr og annet driftsmateriell, sier Atle Haug, daglig leder i Bemlotek AS i meldingen.

Bemlotek AS holder til i Stavanger og har utviklet konseptet Øymerd. Selv om selskapet er nytt er erfaringen lang.

- Teamet vårt har vært med på mange av betongkonstruksjonene som er bygd for norsk sokkel de siste 40 årene, uttaler Haug.

Med seg på laget har de Kåre Hæreid og selskapet Concrete Structures fra Oslo samt Rolf Valum og Polkonsult AS fra Tromsø. Sammen har de arbeidet med konseptet siden 2012.

En vesentlig del av designarbeidet de siste to årene er utført av Concrete Structures.

- I denne konstruksjonen utnytter vi den robuste norske betongteknologien som tidligere er benyttet i Nordsjøen og i flere internasjonale prosjekter» sier prosjektleder Kåre Hæreid. «Betongen som her brukes vil være en en løsning spesialtilpasset arktiske forhold legger medgründer Rolf Valum til.

- Dette prosjektet er det beste av to verdener, sier Tore Lundberg.

- Vi har hatt stor nytte av arbeidsmetodikken fra oljebransjen, i tillegg til den dype kompetansen om betong og flytende plattformer for tøff sjø. Samtidig har nok vår lange erfaring fra både fiskeri og havbruk vært svært viktig for den endelige løsningen.

Norske leverandører i prosjektet

I tillegg til Bemlotek, Kværner og Concrete Structures har en rekke andre leverandører bidratt i utviklingen. DNV GL skal gjennomføre tredjepartsverifikasjon av Øymerd. Fluctus, Lift Up Akva, Akselsen (Sortland), Kuldeteknisk (Tromsø), Norlense (Fiskebøl), Vónin Refa (Finnsnes), Løvold (Bodø) og Funn (Harstad og Narvik) leverer alle sine løsninger til Øymerd. Grovfjord Mek. Verksted leverer en spesialtilpasset båt for personelltransport. Båten muliggjør sikker avlevering av personell selv i krevende sjøforhold.

-Nå må vi smøre oss med tålmodighet. I mellomtiden arbeider vi videre med detaljene i designet. Allerede etter jul skal vi teste en prototype i SINTEFs modelltank i Trondheim, sier Tore Lundberg.

Støtte fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har støttet Bemlotek økonomisk gjennom Miljøteknologiordningen.

- Konseptet hadde ikke blitt realisert uten Innovasjon Norges støttem, sier Haug.

Selskapet har kommet i kontakt med oppdretterne gjennom KUPA i Harstad.

- Vi syns det er veldig hyggelig at vi lykkes med å skape koblinger mellom leverandører og lokal industri, sier Trond Slettbak, direktør i KUPA.