Konsernsjef Torgeir Nærø (t.v.) i Bergen Group ASA og adm.dir Svein Eian i Backe Bergen AS. FotO. Bergen Group.
Konsernsjef Torgeir Nærø (t.v.) i Bergen Group ASA og adm.dir Svein Eian i Backe Bergen AS. FotO. Bergen Group.

Bergen Group ASA ekspanderer innen havbruk

Bergen Group ASA ekspanderer innen havbruk, og kjøper integrert fôrflåteproduksjon og tørrdokk-kapasitet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bergen Group ASA skriver i en pressemelding at de har inngått aksjekjøpsavtale med Backe Bergen AS om kjøp av tørrdokk med tilhørende virksomhet på Stamsneset ved Grimstadfjorden i Bergen. 

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og marineanlegget på Haakonsvern. Bergen Group vil overta eiendom og anlegg som blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og 90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert administrasjonsbygning.

-Denne tørrdokken gir oss en mulighet til å utvide og utvikle vår maritime virksomhet til også å gjelde produktleveranser inn mot akvakulturnæringen, påpeker konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA i meldingn.

Han viser til at Bergen Group ASA kjøper en godt etablert virksomhet med en omfattende erfaring i produksjon av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen.

- Vi overtar en produksjon som i fjor omsatte for rundt 50 millioner kroner og som i dag går for fullt. Markedsinteressen for produktene vurderes som gode også de kommende årene, sier Nærø og peker på at det også foreligger synergier inn mot konsernets eksisterende engineering-, fabrikasjons- og aggregatvirksomhet.

- Anlegget tilfører oss også en langsiktig strategisk kapasitet som ved behov kan utnyttes inn mot konsernets øvrige aktivitet inn mot maritim virksomhet, påpeker Torgeir Nærø.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA er godt fornøyd med at en nå har landet en viktig brikke i den pågående prosessen med å videreutvikle konsernet.

Foto av Stamsneset per februar 2018. Foto: Bergen Group.
Foto av Stamsneset per februar 2018. Foto: Bergen Group.

-Vi har i vår vekststrategi vært tydelige på at Bergen Group skal vokse til å bli et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern med gode posisjoner i markeder som har et spennende vekstpotensial. Kjøpet av Stamsneset er et viktig og rett delmål i denne prosessen, sier Eikeland i pressemeldingen.

Overtagelsesdatoen av Stamsneset forventes gjennomført innen utgangen av 2. kvartal 2018, og er betinget av at pågående selskapsgjennomgang sluttføres uten vesentlige avvik.   En utvidet børsmelding rundt transaksjonen vil bli distribuert senest fredag 2. mars 2018 før børsåpning, i tråd med løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.