Veterinærinstituttet holder webinar om piscirickettsiose

Torsdag 30. mars 2023

Veterinærinstituttet inviterer til webinar om sykdommen piscirickettsiose hos laksefisk torsdag 30. mars 2023. Instituttet ønsker sammen med private aktører (PatoGen, Pharmaq Analytiq og Cermaq) å informere både næringen, fiskehelsepersonell og forvaltningen om piscirickettsiose. Mattilsynet vil også snakke om mulige kontrolltiltak ved påvisning

Behov for mer kunnskap

Det er behov for mer kunnskap om sykdommen for å bedre beredskapen, og i den anledning skal seniorforsker ved Veterinærinstituttet Duncan Colquhoun fortelle om hva vi vet om piscirickettsiose i Norge. Teresa Garzon fra PatoGen, Felix Scholz fra Pharmaq Analytic og Henrik Duesund fra Cermaq Norway, vil informere om utvikling og status for sykdommen i henholdsvis Scotland, Irland og Chile.

Piscirickettsiose, forårsaket av Piscirickettsia salmonis, forblir et alvorlig problem i chilensk lakseoppdrett og er til tider årsak til tap i både irsk og skotsk oppdrettsnæring. De norske/europeiske variantene av bakterien er vanligvis assosiert med lavere dødelighet. P. salmonis ble ikke påvist hos norsk laks i 2022.

Det sendes ut lenke til Teams til alle påmeldte dagen før webinaret. Det vil også bli tatt opp.

Webinaret blir på engelsk.

→ Meld deg på her.