Victor H.S. Oliveira har jobbet på prosjektet MortMonitor som handler om hvordan dødelighetsdata hos oppdrettsfisk kan brukes bl.a. i forebygging av utbrudd av sykdommer. Foto: Mari M. Press

Forutser sykdomsutbrudd med dødelighetsdata

Dødelighetsdata fra oppdrettsnæringen ser ut til kunne forutse sykdomsutbrudd, men ikke nødvendigvis hvilken sykdom som er i emning.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsprosjektet MortMonitor som ledes av Veterinærinstituttet, avsluttes i år. I et av flere delprosjekt er det undersøkt om det er mulig å bruke dødelighetsdata som rapporteres via Altinn til å forutse utbrudd av smittsomme sykdommer hos oppdrettsfisk. Pankreas sykdom (PD) ble brukt som eksempel.

86 prosent korrekt på PD

Metoden har vist seg å fange opp PD-utbrudd i 86 % av tilfellene, når den ble testet mot forekomsten av PD i 235 fiskegrupper. Imidlertid gir metoden mange falske positive, når det er forhøyet dødelighet av andre årsaker enn PD.

- Resultatene tilsier, at metoden kan være nyttig til å overvåke dødelighet og sykdomsutbrudd, men at evnen til å fange opp spesifikke sykdommer ikke er like bra. Metoden har potensiale til bruk for overvåking av emerging diseases og ikke-meldepliktige sykdommer, sier forsker Victor H.S. Oliveira ved Veterinærinstituttet.

Algoritme gir varsel

Produksjons- og miljødata fra Produksjonsområde 3 (PO 3) fra 2014 og framover ble brukt for å utvikle en modell for forventet dødelighet. En algoritme er utviklet for å varsle når det observeres forhøyet dødelighet i forhold til modellens forventning.

Algoritmen er satt til å varsle dersom det ble observert dødelighet høyere enn 2 % per måned, eller dødelighet høyere enn forventet av modellen. Data fra 2018 til 2021 til å kalibrere metoden, og til å teste hvor god den er til å detektere utbrudd.

Veterinærinstituttet skriver på sine sider at de vil presentere mer om dette prosjektet under Frisk Fisk-konferansen i Bergen 30. – 31.mai.