Villaksen er rødlistet. Illustrasjonsfoto: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet

Villaksen blir rødlistet

Villaksen betegnes som nær truet og er nå på Artsdatabankens rødliste for første gang.

Publisert Sist oppdatert

Snorre Henriksen, seniorrådgiver i Artsdatabanken i Trondheim sier villaksen regnes som nær truet, og at den har havnet på rødlisten fordi antall laks som kommer inn til elvene er kraftig redusert.

- Dette til tross for omfattende tiltak for å bekjempe lakseparasitten «Gyrodactylus salaris» og at effekten av sur nedbør mer eller mindre har opphørt, sier seniorrådgiver Henriksen.

Det er ikke én enkeltårsak til nedgangen. Lakselus, klimaendringer og fremmedarten pukkellaks mener de spiller inn.

Artsdatabanken har ingen forvaltningsoppgaver og gir ikke råd for å snu utviklingen.

Les også: Slik er statusen for norsk villaks i 2021

- Har ikke blitt bedre

Tidligere denne uken publiserte Vitenskapelig råd for lakseforvaltning årets statusrappport for villaksen. Der konkluderte de med at det er store utfordringer for arten.

- Situasjonen for villaksen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge, skrev Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i rapporten.