Foto: Youngfish.

Endringer i styret hos YoungFish

Nettverksorganisasjonen melder at to kvinner har fått nye posisjoner i styret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

YoungFishs  styreleder Carl Johan Sandberg, melder at de denne uken gjennomførte organisasjonens tredje generalforsamling.

- Generalforsamlingen vedtok innstillingen til valgkomiteen, som vil si at Renate Birgitte Pedersen ble valgt enstemmig som ny nestleder, mens Anette Nordvik ble valgt enstemmig som nytt styremedlem.

YoungFish sitt styre er følgende:

  • Styrets leder     Carl Johan Arnesen Sandberg
  • Styremedlem    Renate Birgitte Pedersen (Nestleder og økonomiansvarlig)
  • Styremedlem    Piotr Wingaard (Samarbeidsansvarlig)
  • Styremedlem    Anette Nordvik (Media- og prosjektansvarlig)
  • Styremedlem    Robert Johansen (YoungFish Nord)
  • Styremedlem    Lasse Kristiansen (YoungFish Midt)
  • Styremedlem    Ørjan Drønen Madsen (YoungFish Vest)

Pedersen bytter posisjon fra leder av lokallaget YoungFish Øst til nestleder, og styret vil derfor innen kort tid sette igang en prosess for å finne best egnet person til å tre inn i sentralstyret, og ta over som leder for YoungFish Øst.

- På vegne av generalforsamlingen og det nye vedtatte styre ønsker vi å takke de avtroppende styremedlemmene; Camilla Solheim Nore og Erlend Vassbotten for å ha ledet YoungFish i perioden de har vært i sentralstyret. Camilla og Erlend har vært sentrale i etableringen av YoungFish og har helt siden starten vært med å bygge organisasjonen vi kjenner i dag.  

Les også-YoungFish har vært et eventyr