Svein Martinsen i Morefish sier at en av temaene de tar opp på RAS-kurset handler om forebygging av risiko. Foto: Morefish

Setter fokus på risikoforebygging i RAS-anlegg

Rådgivningsselskapet Morefish AS jobber med de fleste fagfelt innenfor RAS-teknologi, og kompetanseutvikling er et av dem. Nå arrangerer selskapet sitt 8. RAS kurs, og lokasjon denne gangen er Blåbasen i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet tenkte i utgangspunktet å drøye med nye kurs grunnet koronakrisen, men gjorde likevel en sjekk om det var interesse. Det tok èn dag før kurset var fulltegnet, - og det før de rakk å annonsere.

Morefish har utviklet en kursserie som tilpasses ulike behov, fra nybegynnere til operatører som har jobbet med RAS en tid.

- Det begynner å bli mange RAS-anlegg rundt omkring i Norge, og tallet nærmer seg 100. Det er etter hvert mange som jobber med RAS, og som føler behov for en dypere forståelse for dynamikken i RAS-anlegg. Det er mange parallelle prosesser i et RAS-anlegg, og i tillegg vil man kanskje kunne si at det optimale anleggsdesignet ennå ikke er på plass, forteller Svein Martinsen, utviklingssjef i Morefish til Kyst.no

Han sier at selskapet har en god erfaringsbase og har folk som har vært med på RAS-produksjon siden 90-tallet.

Mye å forholde seg til

Kurset til Morefish strekker seg over tre samlinger, og fokuset er å forstå alle sammenhengene i et RAS-anlegg.

Som RAS-operatør får du nemlig prøve deg på de aller fleste fagfelt; produksjonsbiologi, teknologi, vannkjemi, mikrobiologi, automasjon, sensorikk – det er svært mye å forholde seg til. Morefish har laget et kurs som gir grunnleggende forståelse for systemet, samtidig som de diskuterer hvordan fisken skal produseres best mulig.

- Som regel har deltagerne på våre kurs en blandet bakgrunn, og slik er det jo rundt omkring på alle anlegg. Mange deltagere har årevis med erfaring fra smoltproduksjon, og noen også fra RAS. Andre igjen kan ha en helt annen yrkesbakgrunn. Vi legger opp til mye informasjonsutveksling og deling underveis, og det har vært en formel som har fungert godt.

- Kan næringen for lite om RAS-teknologi?

RAS-produksjon er en «modnende» industri, og det jobbes iherdig med kunnskapsutvikling hos leverandører, produsenter og i forskningsindustrien. Utfordringen er å kanalisere kunnskapen ut til de som jobber med det daglig, og det er dette vi i Morefish har tatt tak i.

Martinsen poengterer at plutselig skal driftsteknikere kunne noe om vannkjemi, gasser og mikrobiologi, og at dette kan være utfordrende for mange.

- Vi forsøker å formidle kunnskap på en slik måte at alle henger med, samtidig som at faget formidles. Samtidig så skjer det hendelser som viser at teknologien ikke er ferdigutviklet – spesielt innenfor prosesskontroll. Med bedre analysemetoder for vannkvalitet vil man skaffe seg bedre kunnskap om prosessen.

Forebygging av risiko

Selskapet har også betydelig fokus på risikoforebygging – og dette er mye erfaringsbasert.

- Forebygging av risiko gjøres best om man har på plass den grunnleggende forståelsen for sammenhengene i RAS-anlegget. Dette innebærer at man må forstå både teknologi og biologi, og tilpasse produksjonsstrategien til dette, forteller Martinsen.

Et godt eksempel er fôringsstrategi – I RAS gjelder det ikke å trykke ut mest mulig fôr for å få best tilvekst.

- Da vil man overbelaste biofilteret og øke risiko for f.eks partikkelutfelling, gjellebetennelser og H2S. Dette og mye mer diskuteres på våre kurs.