«Ronja Christopher» ble overlevert fra Aas Mek. Verksted til Sølvtrans torsdag. Foto: Aas Mekaniske Verksted.

Nybygget «Ronja Christopher» går rett i drift

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 29. oktober nybygg nr. 204, en brønnbåt av typen AAS 2502 ST til rederiet Sølvtrans AS. Etter levering går nybygget til Bømlo, og inn på langsiktig kontrakt for Bremnes Seashore.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Aas Mek. Verksted melder i en pressemelding at nybygget er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3.

- Båten er søsterskip til vårt bygg nr. 199 og 200 som ble levert til samme rederi i juli og desember i fjor. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående. 

Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene spesielt beregnet på lukket transport.

Båten er spesielt arrangert for transport av smolt i åpent og lukket system samt transport av slaktefisk, behandling o.l. Båten er også utstyrt med filter og UV system for vannrensing for smolt transport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø.

Plass til ti personer

Båten er arrangert med innredning for 10 personer i 1 og 2-mannslugarer med toalett, dusj og gode fasiliteter.

Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Lasterommet er på 2500 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk.

Nybygget er designet for skånsom undertrykks lasting og overtrykk lossing til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Stor kapasitet

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk CO2 luftere, oksyginerings anlegg mm for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Helautomatisk system

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system "Well Wash".  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert sorteringsmaskin fra MMC First Process, Aqua Scan og Vaki fisketellere, samt Vaki smoltteller.

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk CAT 3512 C hver på 1550 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 323 kW.

For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropell forut og akter på 450 kW og 300 kW.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Tekniske opplysninger: 

  • Lengde o.a : 69,96 m
  • Bredde : 17,80 m
  • Dybde i riss : 5,90 m
  • Lasteromskap. : 2500 m 3
  • Servicefart : 13 knop

Se bildegalleri under.