Alusafe 1500 LDV - ”Fosna Triton” klar for levering til Abyss Aqua i Kristiansund, her ved kai hos Maritime Partner i Breivika i Ålesund. Foto: Abyss Aqua.

– Råskap på sjøen

Kristiansundselskapet Abyss Aqua får i dag overlevert ”Fosna Triton” fra Maritime Partner i Ålesund. Båten, som er en Alusafe 1500 LDV (Light Diving Vessel), er et helt nytt hurtiggående fartøy skreddersydd for servicearbeid og dykking for havbruksnæringen. Prosjektet er et glimrende eksempel på samarbeid mellom lokal kompetanse innen maritim industri, offshore og havbruk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi er svært fornøyd med samarbeidet med Abyss Aqua, og vi har med dette har fått enda bedre innpass i en stadig voksende havbruksnæring, sier områdesalgssjef Sindre Kleive i Maritime Partner.

Til Kristiansund

”Fosna Triton” er en hurtiggående dykkerbåt utviklet i samarbeid mellom Abyss og Maritime Partner. Den er 15 meter lang, har en toppfart på 35 knop og er et meget sjødyktig fartøy utrustet med det beste som er å få av dykkerutstyr.

Olav Otterlei, som er teknisk- og vedlikeholdssjef i Abyss Aqua har hatt oppfølgingen av prosjektet hele veien, og var med på prøvetur med båten nylig.

– Dette er råskap på sjøen. Vi gleder oss stort til å ta over båten, og ikke minst til turen hjem til Kristiansund i dag, sier Olav Otterlei, med god grunn.

. Abyss Aqua er en del av Abyss Group, og er et av landets største servicebåt-rederier for havbruk. Selskapet er en komplett leverandør av servicetjenester til næringen, inklusiv alle typer undervannsarbeid. Vi er veldig opptatt av til enhver tid å ha de beste båtene på markedet, og det beste utstyret, sier selskapets daglig leder, Øystein Kjønhaug. Vi skal hele tiden utvikle oss for å jobbe tryggere og mer effektivt, og for at de flinkeste folkene skal ønske å jobbe hos oss, sier han.

Abyss har om lag 70 ansatte, og vil i 2016 omsette for over 160 MNOK mot havbruk-, offshore- og entreprenørnæringen.

Skreddersydd

Olav Otterlei i Abyss forteller at ”Fosna Triton” er en veldig spesiell båt med tanke på utrustning, og at han er svært fornøyd med samarbeidet med Maritime Partner.

– Vi har lært mye av hverandre i løpet av dette prosjektet. Dette er den første båten Maritime Partner har skreddersydd for havbruk, og vi har fått anledning til å tilføre mye av vår kompetanse fra dykking og havbruk.

Maritime Partner har utviklet og levert en rekke arbeidsbåter, redningsbåter og patruljebåter til offshore-, forsvars-, og SAR-markedet (Search And Rescue).

– Maritime Partner er profesjonelle folk som besitter mye kompetanse og erfaring på robuste båter og skrogtyper som kan benyttes langs kysten i all slags vær, samtidig som de tilbyr skreddersøm alt etter hva båten skal benyttes til.

Havrommet – en blå vekst

Samarbeidet mellom Maritime Partner og Abyss er et godt eksempel på hvordan deling av kompetanse på tvers av de norske havbaserte næringsklyngene skaper mer blå vekst.

– Vi ser at det er store fordeler med å bruke hverandres erfaringer fra kombinasjonen offshore, beredskap og havbruk, både på kompetanse-, utstyr og båt, sier Olav Otterlei i Abyss.

Tidspunktet for overlevering av ”Fosna Triton” passer bra med at den norske regjeringen arrangerer en havkonferanse i Bergen den 30. mai, der de blant annet vil snakke om at petroleumsindustrien og havbruksnæringen er Norges to viktigste næringer, og som ofte møter de samme utfordringene. Olje- og energiminister Tord Lien sier blant annet;

– Men de deler ikke bare utfordringer, næringene har gjennom mange tiår delt erfaring og utvekslet kompetanse. For eksempel ser oppdrettsnæringen på hvordan de kan bruke offshore-teknologi til fiskeoppdrett ute på havet.

Hurtig og med stor rekkevidde

”Fosna Triton” er designet og bygget for å takle alle sjø og værforhold, og kan rekke over store strekninger på kort tid. Den er klassifisert av Sjøfartsdirektoratet for bruk i liten kystfart, det vil si at den kan gå utaskjærs og operere langs hele norskekysten.

– Med tanke på fremtidige anlegg for hav-oppdrett så kan denne båttypen passe godt, både til inspeksjonsdykking på skrog og nøter, sier Otterlei i Abyss Aqua.

– Når vi gikk til Maritime Partner var vi ute etter en båt med gode fartsegenskaper som også tilfredsstiller våre krav til arbeidsdykking og sikkerhet. Med ”Fosna Triton” kan vi dekke et stort område med flere små og plutselige oppdrag i løpet av en dag, for eksempel ved en potensiell rømming fra et oppdrettsanlegg.

I tillegg til gode skrog- og fartsegenskaper er ”Fosna Triton” utrustet med avansert navigasjonsutstyr og dekksutrustning, som gjør at båten også kan bistå under serviceoppgaver som avlusning.

I løpet av våren tar Abyss i bruk tre nye servicefartøy, og har økt fra seks til 13 fartøy i løpet av et drøyt år. Siste i rekken er altså ”Fosna Triton”.

Abyss Aqua skal være en totalleverandør på servicetjenester for oppdrettsselskapene, og har satt mål av seg å ha en komplett utstyrspark. Derfor har selskapet investert godt over 100 millioner kroner det siste året, og det ser ikke ut som de gir seg med det.

– Vi ønsker fortsatt å vinne kontrakter, og da vi må utvikle oss hele tiden. Vi har ambisjoner om å vokse mer, så dette er absolutt ikke siste investeringen vi gjør, sier Otterlei.

Investeringer i bevegelse

Satsning på innovasjon og dyktige medarbeidere har gjort at Maritime Partner har fått innpass i stadig nye markeder. Arbeidsbåt-, Forsvars-, og SAR-markedet (Search And Rescue) utgjør nå en stadig økende del av omsetningen, og etterspørselen etter andre spesialbåter er også lovende.

Selskapet leverte blant annet ny brann- og redningsbåt til Bergen brannvesen i november i fjor, og tidligere i vår leverte Maritime Partner en ny arbeidsbåt til Ålesundregionens Havnevesen. Snart starter utrustningen av de første nyutviklede losbåtene til Buksèr og Berging AS.

Områdesalgssjef Sindre Kleive i Maritime Partner mener det er et interessant marked både for arbeidsbåter og dykkerbåter. Nye myndighetskrav fordrer både ombygging og nybygging.

Maritime Partner har et godt utgangspunkt i forhold til dette. Vi har en teknisk avdeling med kompetanse bygget opp over lang tid, vi designer og bygger båter etter gjeldende og kommende regelverk sier han.

Han tror det er mulighet for å komme inn med nye konsept, blant annet med enda større båter som dekker områder langs kysten over lengre perioder med gode bo-fasiliteter for to-tre ukers skift, og som har alle funksjoner og utstyr om bord for overnatting og rekreasjon.

– Et av våre nye satsingsområder er havbruk, et markedssegment vi har kunnet overføre mye av kunnskapen vi har bygd opp over mer enn 20 år. Vi er i en god dialog med flere større aktører innen havbruk – både på oppdrett- og service-siden, og vi ser at investeringer er i bevegelse, avslutter Sindre Kleive.

Hoveddimensjoner Alusafe 1500 LDV - Light Diving Vessel:

Lengde over alt 16,36 meter

Total bredde 4,60 meter

Ant. passasjerer/mannskap 4/6

Fart 35 knop

Motor Scania DI13

Vannjett Hamilton HJ364