Mons Alfred Paulsen, advokat i advokatfirmaet Thommessen poengterer at det er Stortinget som har ansvaret for den endelige innretningen av grunnrenteskatten.

- Effekten er fremdeles fryktelig for mange

Advokat Mons Alfred Paulsen i advokatfirmaet Thommessen er langt fra overbevist om at forslaget til regjeringen vil bidra til et potent og livskraftig næringsliv.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til grunnrenteskatt på havbruk, der de blant annet foreslår å justere skattesatsen til 35 prosent, og øke bunnfradraget til 70 millioner kroner.

Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene mener forslaget som ble lagt frem viser at regjeringen har hatt null intensjon om å lytte til næringen og kystens befolkning.

- Støre og Vedums ører har vært døve, sier Eriksson om forslaget.

- Betydelige tøffere enn før

Advokat Mons Alfred Paulsen i advokatfirmaet Thommessen kommenterer til Kyst.no at regjeringen strekker seg litt både her og der: på satsen, bunnfradrag settes til maks av det de foreslo, produksjonsavgiften økes fra 1. juli og ikke 1. januar, naturressursskatten forsvinner, for å nevne noe.

- At de kombinerer det med redusert formuesskatt for de som eier ikke–børsnoterte aksjer smører det hele godt ved at formuesverdsettelse av konsesjonene reduseres med 50 %. Effekten, når man tar hensyn til økt sats, lavere rabatt og økt utbytteskatt er imidlertid fremdeles fryktelig for mange, mener Paulsen.

Advokaten sier totaliteten er fremdeles at dette gir en betydelig tøffere beskatning for havbruk enn før.

- Det er også grunn til å tro at risikoen for betydelige uheldige effekter for sysselsetting og investeringer med dette forslaget fremdeles er stor, påpeker han.

- Det er nå opp til Stortinget å vurdere forslaget og ta beslutningen og det er Stortinget som har ansvaret for den endelige innretning. Det er et ansvar jeg ikke ville tatt lett på med det som står på spill for næringslivet langs kysten. Kysten kan ikke på lengre sikt leve av økte tilskudd til kommunene fra staten. Kysten må fortatt ha et livskraftig og potent næringsliv. Spørsmålet er om dette forslaget gir det: Det er jeg – for å si det forsiktig – langt i fra overbevist om, sier han avslutningsvis.

Sviktende premisser

I en børsmelding tirsdag skriver SalMar at de sendte inn et grundig høringssvar hvor man tydelig advarte mot regjeringens forslag til grunnrenteskatt.

- Forslaget er basert på at produksjon av mat er en grunnrentenæring som over tid høster ekstraordinær avkastning som ikke står i forhold til risiko. Dette stemmer ikke. Hele skatteforslaget hviler dermed på sviktende premisser. Derfor bør grunnrenteskatten på havbruk i Norge legges permanent til side, mener selskapet.

- Endrer ingenting

Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi sier i en sak til E24 at dette bare er flikking og endrer ingenting.

- Så dette er veldig skuffende, men dessverre ikke uventet. Det viser bare at høringsrunden ikke var reell, sier Vindheim til E24.

Vindheim er krystallklar på at forslaget kommer til å få store negative konsekvenser for den norske havbruksnæringen.

- Med disse rammevilkårene går det selvfølgelig ikke. Men dette føyer seg bare inn i rekken av nærings- og kystfiendtlig politikk fra Støre-regjeringen, sier Vindheim til avisen,