Veterinær Hanna Sæteraas Bjerke og Fiskehelsebiolog Stine Kolstø i FoMAS forteller om økte tilfeller av gjellescore på Vestlandet. Foto: Fomas.

Økt AGD utvikling på Vestlandet

Flere oppdrettsanlegg har den siste tiden måtte behandle mot AGD, og Fomas påpeker at det er viktig å detektere AGD tidlig for bedre kontroll. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette opplyser Fomas om på sin hjemmeside.

Fiskehelsebiolog Stine Kolstø og Veterinær Hanna Sæteraas Bjerke i FoMas forteller til Kyst.no at den siste tiden er det observert score på flere lokaliteter i både Hordaland og Rogaland.

- Det er scoret gjeller flere ganger i uken for å fange opp utviklingen, og det er iverksatt tiltak der tiltak kan iverksettes, for eksempel fjerning av luseskjørt. Når vi scorer gjeller ser vi på både total og aktiv score, dvs gamle og nye skader på gjellene. 

Ved å score gjellene hyppig, opptil tre ganger i uken, har fiskehelsetjenesten fått en oversikt over trenden på anlegget.

Vurderer hvert enkelt tilfelle

Kolstø og Bjerke påpeker at når det vurderes om en lokalitet skal behandles eller ikke behandles, er det viktig å se hele bildet og vurdere hvert enkelt tilfelle.

Oppdrettere har scoret gjeller flere ganger i uken for å fange opp AGD-utviklingen. Foto: FoMas.

- Den totale gjellehelsen, appetitt, prognoser mhp temperatur og salinitet fortelle de er viktig å ta med i tillegg til hvor fort gjellescoren utvikles.

FoMas skriver videre på sin hjemmeside at både ferskvann og H2O2 er benyttet som behandlingsmetoder og det rapporteres om god effekt etter behandling.

- Ferskvann er som kjent førstevalg i behandlingsmetode når det kommer til AGD, men i valg av behandlingsmetode er det også flere faktorer man må ta høyde for, slik som størrelse på fisk, tilgang på båter, tilgang på ferskvann og lokalitetens lusesituasjon, sier de.

Stort fokus på gjellehelse

På spørsmål om hvordan FoMAS ser for seg at utviklingen vil forløpe fremover svarer de at det er vanskelig å spå hvordan situasjonen i Hordaland og Rogaland vil forløpe framover.

- Det er stort fokus på gjellehelse hos ansatte i FoMas og hos våre kunder. Ved å detektere AGD på et tidlig stadie vil vi få bedre kontroll over situasjonen og mulighet til å overvåke situasjonen og ta gode faglige beslutninger i hvert enkelt tilfelle, sier de til Kyst.no.