Det nyetablerte selskapet SalMar Aker Ocean har som mål å utvikle offshore havbruk som en viktig bidragsyter til produksjon av sjømat i verden. Illustrasjonsfoto: SalMar

Havbasert oppdrettsselskap etablert

Nå er selskapet SalMar Aker Ocean formelt etablert. Det skal drive havbasert lakseoppdrett, både i værharde eksponerteområder og langt til havs.

Publisert Sist oppdatert

I august meldte SalMar og Aker at de hadde inngått et strategisk partnerskap for å etablere et globalt offshoreakvakulturselskap.

Transaksjonen er nå gjennomført og det nye felleseide selskapet SalMar Aker Ocean AS er etablert.

- SalMar Aker Ocean skal drive havbasert lakseoppdrett, både i værharde eksponerte områder og langt til havs. Målet er å kombinere Aker og SalMars bransjekunnskap og kompetanse innen laks og lakseoppdrett, industriell software og miljøteknologi, skriver selskapene i en børsmelding.

De skriver videre at virksomheten vil være basert på de strengeste krav til fiskevelferd og en ambisjon om nullutslipp for hele verdikjeden.

- Selskapet vil i første omgang ha fokus på å etablere offshore fiskeoppdrett i norske farvann. Slik oppdrettsvirksomhet vil kreve nytt offentlig regelverk. SalMar Aker Ocean vil samarbeide med norske myndigheter, havbruksnæringen og andre interesserte parter for å etablere slike rammebetingelser.

Styret i SalMar Aker Ocean vil bestå av Atle Eide som styreleder og Gustav Witzøe, Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Torger Rød overtar vervene som styremedlemmer fra i dag (mandag 15. november).

SalMar meddelte 9. november 2021 at SalMar Aker Ocean har startet en prosess for rekruttering av ny administrerende direktør som følge av at nåværende leder Olav Andreas Ervik fratrer stillingen i løpet av våren 2022.

Ervik vil fortsette som rådgiver for selskapet.

Gustav Witzøe, som er CEO i SalMar ASA, sier i børsmeldingen at SalMar Aker Ocean og dets eiere ser frem til å gå sammen om å utvikle offshore havbruk som en viktig bidragsyter for fremtidig forsyning av sunn sjømat over hele verden.