AkerBioMarine søker om forskningstillatelser. Om denne søknaden innvilges vil Aker Biomarine og LetSea teste syv nye råvarer på syv år med mål om å øke kombinasjonen av disse nye råvarene i fiskefôr fra 0.4 prosent til 25 prosent innen 2030.
AkerBioMarine søker om forskningstillatelser. Om denne søknaden innvilges vil Aker Biomarine og LetSea teste syv nye råvarer på syv år med mål om å øke kombinasjonen av disse nye råvarene i fiskefôr fra 0.4 prosent til 25 prosent innen 2030.

- At et slik forsøk skal skje på Helgeland hos LetSea er ikke tilfeldig

I partnerskap med forsøk- og forskningssenteret for havbruk, LetSea, og forskningsinstituttet Nofima, søker selskapet nå forskningstillatelser for å gjøre storskalaforsøk av krill i kombinasjon med nye råvareingredienser.

Publisert

Aker BioMarine søker på forskningstillatelser til lakseoppdrett. Målet med forskningstillatelsene er å øke kombinasjonen av krill og andre råvarer i fiskefôr. Prosjektet, som er i partnerskap med LetSea og Nofima, vil gi nye muligheter for oppdrettsindustrien.

- At et slik forsøk skal skje på Helgeland hos LetSea er ikke tilfeldig. Vi har jobbet med forskning i alle ledd hos oss hver dag siden 2001. Skal næringen lykkes i tiden fremover er vi avhengig av slike initiativ, sier Henriette Hanssen, FoU-direktør i LetSea i en sak publisert på deres nettside.

Norge har en ambisjon om å mer enn tredoble produksjon av laks og ørret innen 2050, samtidig har regjeringen satt som mål at alt fiskefôr i Norge skal være fra bærekraftige kilder innen 2030. Skal Norge lykkes med en bærekraftig vekst innen sjømatproduksjon, må næringen i større grad ta i bruk nye råvarer i fôr – og det raskt, skriver de.

Aker BioMarine melder de er en av få globale aktører som har lykkes med å introdusere og skalere en ny råvare fra idé til mer enn 50.000 tonn ingredienser produsert årlig. I partnerskap med forsøk- og forskningssenteret for havbruk, LetSea, og forskningsinstituttet Nofima, søker selskapet nå forskningstillatelser for å gjøre storskalaforsøk av krill i kombinasjon med nye råvareingredienser.

- Om denne søknaden innvilges vil vi teste syv nye råvarer på syv år med mål om å øke kombinasjonen av disse nye råvarer i fiskefôr fra 0.4 prosent til 25 prosent innen 2030. Storskaladataen vil tilgjengeliggjøres, sier Matts Johansen, administrerende direktør Aker BioMarine.

Han deltar i panelsamtalen under arrangementet Hva skal laksen spise i regi avRåvareløftet, tirsdag 29. november. Råvareløftet er et samarbeid med en rekke aktører i sjømatnæringen for å øke kunnskapen om nettopp nye råvarer. Aker BioMarine, Skretting, Lerøy og Sjømat Norge er blant deltakerne – med Bellona i spissen. Tirsdag overrakte de sin ferske rapport om råvarepotensialet i Norge til Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fra passiv til aktiv

Ved å søke på forskningstillatelser vil Aker BioMarine bidra til å bane vei for nye, bærekraftige råvarer.

- Råvareleverandører har til nå hatt en passiv rolle i storskalaforsøk av egne råvarer i fiskefôr. Dette prosjektet skiller seg fra lignende studier ved at det vil se på råvarenes betydning i endelig fôrresept og kombinasjonen av nye råvarer. Det legger opp til at selskapet selv tar en aktiv rolle i egen forskning på nye råvarer, sier Johansen.

Aker BioMarine har siden 2006 fisket, foredlet, markedsført og solgt krillprodukter som ingrediens i fiske- og dyrefôr, og som ernæringsprodukter til mennesker. Nå omsetter selskapet for nær 3 milliarder kroner i året, har en egen avdeling dedikert til forskning og utvikling med 15 ansatte med doktorgrad og over 200 publiserte vitenskapelige artikler.

- Det å foredle en ny ingrediens og introdusere den til markedet er både dyrt og tidkrevende. Aker BioMarine har brukt 15 år på å forske og dokumentere effekten av krill. Havbruksnæringen trenger at utviklingen går raskere, sier han og fortsetter:

- Med forskningstillatelser fra Fiskeridirektoratet er det mulig å gjennomføre nødvendig og viktig forskning raskt i reelle oppdrettsforhold med høyere risiko enn vanlig matfiskoppdrett. Tillatelsene er derfor viktig for å øke kunnskapsnivået og stimulere til bærekraftig vekst i havbruksnæringen, sier Johansen.

Selskapet søker på seks forskningstillatelser på til sammen 4 680 tonn maksimal biomasse.

- Vi har det travelt

For å sikre ledende kompetanse på god oppdrett og forskning i Norge, etablerer Aker BioMarine et partnerskap med Nofima og LetSea. Prosjektet har som mål å gi robust dokumentasjon på nye og bærekraftige fôringredienser – for eksempel krill, mikroalger og insekter – som vil komme hele næringen til gode.

Nofima, som vil være faglig ansvarlig, driver med forskning for blant annet akvakulturnæringen og fiskerinæringen. De har i en årrekke jobbet for å dokumentere nye, bærekraftige ingredienser til laksefôr i liten og stor skala. ­­­

- Næringen ønsker å ta i bruk mer av nye bærekraftig ingredienser, og vi har det travelt. Storskalaforskning er et nødvendig verktøy for å lykkes, vi har kunnskap og infrastruktur til å bidra i utvikling av nye fôrråvarer, sier Bente Torstensen, divisjonsdirektør i Nofima.

LetSea er Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk, og har blant annet oppdrettslaks i forsøk.

Råvareløftet;

 • Fremskynde identifisering, utvikling, industrialisering og innfasing av nye og bærekraftige råmaterialer til fiskefôr
 • Muliggjøre økt produksjon av sjømat og redusere det samlede klima- og miljøfotavtrykket til havbruksnæringen
 • Stimulere til ny innovasjon, næring og arbeidsplasser i Norge
 • Fokus på bærekraftige råvarer med kommersielt potensiale, og som er ernæringsmessig riktig for fiskens velferd og vekst

Dette er Aker BioMarine:

 • Aker BioMarine er et bioteknologi- og krillfangstselskap som utvikler krillbaserte ingredienser
 • Selskapet, som er notert på Oslo Børs, har over 420 ansatte over hele verden. Hovedkontorer et i Oslo.
 • en egen avdeling dedikert til forskning og utvikling med 15 ansatte med doktorgrad og over 200 publiserte vitenskapelige artikler.

Dette er LetSea:

 • LetSea er i dag Norges største privateide forsøk- og forskningssenter for havbruk med totalt 70 ansatte med spesialisering i gjennomføring av forsøk.
 • Selskapet har hele 230 forsøksenheter med muligheter for å sette opp forsøk som strekker seg gjennom hele fiskens livsløp. Fasilitetene er fordelt på landbasert forskning, småskalamerder og fullskalaforsøk.

Dette er Nofima:

 • Nofima AS er et næringsrettet forskningsinstitutt eid av Nærings- og fiskeridirektoratet (56,8%), Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning (32,2%) og Akvainvest Møre og Romsdal (10%).
 • Instituttet har 393 ansatte og har over 600 pågående forskningsprosjekter i 29 forskjellige land.
 • Forskningsfeltene er innenfor akvakultur, fiskeri og landbasert matproduksjon.
 • Hovedkontoret er i Tromsø med avdelingen i Ås, Stavanger, Bergen og Sunndalsøra.