AkerBioMarine søker om forskningstillatelser. Om denne søknaden innvilges vil Aker Biomarine og LetSea teste syv nye råvarer på syv år med mål om å øke kombinasjonen av disse nye råvarene i fiskefôr fra 0.4 prosent til 25 prosent innen 2030.

- At et slik forsøk skal skje på Helgeland hos LetSea er ikke tilfeldig

I partnerskap med forsøk- og forskningssenteret for havbruk, LetSea, og forskningsinstituttet Nofima, søker selskapet nå forskningstillatelser for å gjøre storskalaforsøk av krill i kombinasjon med nye råvareingredienser.

Publisert

Aker BioMarine søker på forskningstillatelser til lakseoppdrett. Målet med forskningstillatelsene er å øke kombinasjonen av krill og andre råvarer i fiskefôr. Prosjektet, som er i partnerskap med LetSea og Nofima, vil gi nye muligheter for oppdrettsindustrien.

- At et slik forsøk skal skje på Helgeland hos LetSea er ikke tilfeldig. Vi har jobbet med forskning i alle ledd hos oss hver dag siden 2001. Skal næringen lykkes i tiden fremover er vi avhengig av slike initiativ, sier Henriette Hanssen, FoU-direktør i LetSea i en sak publisert på deres nettside.

Norge har en ambisjon om å mer enn tredoble produksjon av laks og ørret innen 2050, samtidig har regjeringen satt som mål at alt fiskefôr i Norge skal være fra bærekraftige kilder innen 2030. Skal Norge lykkes med en bærekraftig vekst innen sjømatproduksjon, må næringen i større grad ta i bruk nye råvarer i fôr – og det raskt, skriver de.

Aker BioMarine melder de er en av få globale aktører som har lykkes med å introdusere og skalere en ny råvare fra idé til mer enn 50.000 tonn ingredienser produsert årlig. I partnerskap med forsøk- og forskningssenteret for havbruk, LetSea, og forskningsinstituttet Nofima, søker selskapet nå forskningstillatelser for å gjøre storskalaforsøk av krill i kombinasjon med nye råvareingredienser.

- Om denne søknaden innvilges vil vi teste syv nye råvarer på syv år med mål om å øke kombinasjonen av disse nye råvarer i fiskefôr fra 0.4 prosent til 25 prosent innen 2030. Storskaladataen vil tilgjengeliggjøres, sier Matts Johansen, administrerende direktør Aker BioMarine.

Han deltar i panelsamtalen under arrangementet Hva skal laksen spise i regi avRåvareløftet, tirsdag 29. november. Råvareløftet er et samarbeid med en rekke aktører i sjømatnæringen for å øke kunnskapen om nettopp nye råvarer. Aker BioMarine, Skretting, Lerøy og Sjømat Norge er blant deltakerne – med Bellona i spissen. Tirsdag overrakte de sin ferske rapport om råvarepotensialet i Norge til Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fra passiv til aktiv

Ved å søke på forskningstillatelser vil Aker BioMarine bidra til å bane vei for nye, bærekraftige råvarer.

- Råvareleverandører har til nå hatt en passiv rolle i storskalaforsøk av egne råvarer i fiskefôr. Dette prosjektet skiller seg fra lignende studier ved at det vil se på råvarenes betydning i endelig fôrresept og kombinasjonen av nye råvarer. Det legger opp til at selskapet selv tar en aktiv rolle i egen forskning på nye råvarer, sier Johansen.

Aker BioMarine har siden 2006 fisket, foredlet, markedsført og solgt krillprodukter som ingrediens i fiske- og dyrefôr, og som ernæringsprodukter til mennesker. Nå omsetter selskapet for nær 3 milliarder kroner i året, har en egen avdeling dedikert til forskning og utvikling med 15 ansatte med doktorgrad og over 200 publiserte vitenskapelige artikler.

- Det å foredle en ny ingrediens og introdusere den til markedet er både dyrt og tidkrevende. Aker BioMarine har brukt 15 år på å forske og dokumentere effekten av krill. Havbruksnæringen trenger at utviklingen går raskere, sier han og fortsetter:

- Med forskningstillatelser fra Fiskeridirektoratet er det mulig å gjennomføre nødvendig og viktig forskning raskt i reelle oppdrettsforhold med høyere risiko enn vanlig matfiskoppdrett. Tillatelsene er derfor viktig for å øke kunnskapsnivået og stimulere til bærekraftig vekst i havbruksnæringen, sier Johansen.

Selskapet søker på seks forskningstillatelser på til sammen 4 680 tonn maksimal biomasse.

- Vi har det travelt

For å sikre ledende kompetanse på god oppdrett og forskning i Norge, etablerer Aker BioMarine et partnerskap med Nofima og LetSea. Prosjektet har som mål å gi robust dokumentasjon på nye og bærekraftige fôringredienser – for eksempel krill, mikroalger og insekter – som vil komme hele næringen til gode.

Nofima, som vil være faglig ansvarlig, driver med forskning for blant annet akvakulturnæringen og fiskerinæringen. De har i en årrekke jobbet for å dokumentere nye, bærekraftige ingredienser til laksefôr i liten og stor skala. ­­­

- Næringen ønsker å ta i bruk mer av nye bærekraftig ingredienser, og vi har det travelt. Storskalaforskning er et nødvendig verktøy for å lykkes, vi har kunnskap og infrastruktur til å bidra i utvikling av nye fôrråvarer, sier Bente Torstensen, divisjonsdirektør i Nofima.

LetSea er Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk, og har blant annet oppdrettslaks i forsøk.

Råvareløftet;

 • Fremskynde identifisering, utvikling, industrialisering og innfasing av nye og bærekraftige råmaterialer til fiskefôr
 • Muliggjøre økt produksjon av sjømat og redusere det samlede klima- og miljøfotavtrykket til havbruksnæringen
 • Stimulere til ny innovasjon, næring og arbeidsplasser i Norge
 • Fokus på bærekraftige råvarer med kommersielt potensiale, og som er ernæringsmessig riktig for fiskens velferd og vekst

Dette er Aker BioMarine:

 • Aker BioMarine er et bioteknologi- og krillfangstselskap som utvikler krillbaserte ingredienser
 • Selskapet, som er notert på Oslo Børs, har over 420 ansatte over hele verden. Hovedkontorer et i Oslo.
 • en egen avdeling dedikert til forskning og utvikling med 15 ansatte med doktorgrad og over 200 publiserte vitenskapelige artikler.

Dette er LetSea:

 • LetSea er i dag Norges største privateide forsøk- og forskningssenter for havbruk med totalt 70 ansatte med spesialisering i gjennomføring av forsøk.
 • Selskapet har hele 230 forsøksenheter med muligheter for å sette opp forsøk som strekker seg gjennom hele fiskens livsløp. Fasilitetene er fordelt på landbasert forskning, småskalamerder og fullskalaforsøk.

Dette er Nofima:

 • Nofima AS er et næringsrettet forskningsinstitutt eid av Nærings- og fiskeridirektoratet (56,8%), Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning (32,2%) og Akvainvest Møre og Romsdal (10%).
 • Instituttet har 393 ansatte og har over 600 pågående forskningsprosjekter i 29 forskjellige land.
 • Forskningsfeltene er innenfor akvakultur, fiskeri og landbasert matproduksjon.
 • Hovedkontoret er i Tromsø med avdelingen i Ås, Stavanger, Bergen og Sunndalsøra.