NRS-styret sier nei til budet fra NTS. Foto: NRS

NRS-styret mener prisen er for lav

Styret i Norge Royal Salmon (NRS) anbefalte i kveld at aksjonærene ikke skulle selge aksjene sine til den prisen som ble tilbudt av NTS.

Publisert Sist oppdatert

NTS ønsker å kjøpe NRS for å oppfylle sin ambisjon om å produsere 100.000 tonn laks årlig, men NRS-styret sier at tilbudsprisen på 209 kroner per aksje - som verdsetter NRS til 9,1 milliarder kroner - ikke gjenspeiler underliggende verdier i selskapet.

- Styret har i forbindelse med tilbudet engasjert Arctic Securities AS som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Wiersholm AS som juridisk rådgiver. Styret vil sammen med rådgiverne vurdere alternativer for selskapet og aksjonærene, sier NRS i en børsmelding.

- Det gjøres også oppmerksom på at enhver aksept av tilbudet fra NTS ASA er ugjenkallelig. Dette innebærer at en aksjonær som aksepterer tilbudet ikke kan trekke aksepten tilbake selv om det skulle komme et bedre tilbud. Aksjonærer som likevel vurderer å akseptere budet anbefales derfor uansett å vente med å ta stilling til dette til siste dag i tilbudsperioden slik at muligheten for å godta et bedre tilbud på et senere tidspunkt opprettholdes, heter det i meldingen.

Helge Gåsø største aksjonær

NRS skriver at styret vil publisere en formell uttalelse vedrørende tilbudet senest en uke før utløpet av tilbudsperioden. Det har blitt avklart med Oslo Børs at det er styret, utenom styrets leder Helge Gåsø (som er nærstående til NTS ASA, og dermed har unntatt seg selv fra å delta i styrets vurdering av tilbudet), som vil avlegge styrets vurdering.

Gåsø er NTS største aksjonær og eier 3,72 % av NRS via holdingselskapet Gåsø Næringsutvikling. Det er 43 572 191 aksjer i NRS. Det gir det en verdi på 9.106.587.919 NOK til prisen på 209 kroner per aksje som NTS tilbyr.