Trude Olafsen, daglig leder i Atlantis Subsea Farming holdt nylig et innlegg om deres arbeid med utviklingskonsesjon konseptet Atlantis, som de ønsker å starte storskala testing på så snart som de får svar på antall konsesjoner de får tildelt. Foto: Therese Soltveit.

Atlantis-konseptet på vent: Ønsker fire utviklingstillatelser

Atlantis Subsea Farming venter på godkjenning av anken selskapet har sendt inn til direktoratet, før de setter igang storskala testing av det nedsenkbare merdkonseptet. Opprinnelig fikk de tildelt to av seks omsøkte utviklingstillatelser, men vil ha to til.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Trude Olafsen, daglig leder i Atlantis Subsea Farming delte under Aqua Nor i Trondheim sine erfaringer fra utviklingen av konseptet Atlantis, som er et samarbeid mellom Akva Group, Egersund Net og Sinkaberg-Hansen.

Selskapet søkte om seks utviklingstillatelser, hvor to av disse har fått godkjenning. De har videre anket og vil nå ha fire konsesjoner. Les mer om dette her.

Prosessen med direktoratet sier Olafsen er bra og har vært nyttig, men påpeker at de gjerne skulle hatt en avgjørelse tidligere.

- Vi er selvsagt utålmodige ettersom vi er relativt klar for storskala testing og vi vil bare komme igang. Men vi er tjent med at det er en skikkelig prosess. Tilbakemeldinger fra myndighetene er at anlegget er innenfor den ordningen de ser etter. Vårt ønske er å få fire utviklingskonsesjoner, for å dokumentere at dette er en driftsteknologi som fungerer, sa hun.

Les også: – Gjennombrudd for Atlantis

Vil senke ned merden store deler av tiden

Bakgrunnen for konseptet er at selskapet vil senke merdene for å teste ut ny produksjonsteknologi.

Trude Olafsen, daglig leder for Atlantis Subsea Farming sier de er klare for storskala testing, men avventer dette til de får svar på anken sendt til Fiskeridirektoratet. Foto: Therese Soltveit.

Konseptet ble påbegynt i 2014, der målet er å utvikle et produksjonsanlegg som skal være kostnadseffektivt og kontrollert, samt ha et stort fokus på fiskevelferd og sikkerhet.

Under foredraget sa Olafsen at de ønsker å senke merdene i eksponerte havområder, samt steder det normalt ikke drives oppdrett. De ønsker også å utforske hypotesen om at nedsenkete merder reduserer problemer tilknyttet lakselus, samt se på dette som en mulighet til anlegg i fjorder hvor det ennå ikke er startet produksjon.

Flere utfordringer 

Olafsen fortalte at det er flere utfordringer knyttet til nedsenkbare anlegg, blant annet at fisken trenger daglig inntak av oksygen.

- Det er kjent at fisken kommer opp minst en gang i døgnet, og dette må vi basere konseptet på. Men vi ønsker å produsere nedsenket 85 % av generasjonssyklusen.

Når det gjelder produksjonen er denne også vanskelig, da de må fylle kravene i akvakultur forskriften.

- Det er krevende, og vi jobber intenst med dette, la hun til.

- Kommet langt på vei

Når det gjelder selve nedsenkingen av merden sa hun de er kommet langt på vei, og mener de har verre nøtter de må løse enn nettopp dette.

De er nå i ferd med å forberede seg til storskala testing, men starter ikke med dette arbeidet før de har fått flere tillatelser.

Illustrasjon av konseptet. Foto: Atlantis Subsea Farming. 

- Vi ser derimot ikke noe som bremser oss i utviklingen videre i forhold til de testene vi har hatt i luftdomen, men noe mer av resultatene vil jeg ikke si.

Hun sar de har jobbet masse med ny teknologi og poengterer at de har brukt mye tid på utviklingen av en luftkuppel i merden.

Spørsmålet videre er lagt opp til hvilken størrelse denne skal ha, og hvorvidt det kan bevises at all fisk velger å benytte seg av den.

- I tillegg må anlegget ha dokumentert fiskevelferd.

Andre faktorer tilknyttet konstruksjonen er hvordan implementere et effektivt undervannsfôringssystem, dødfiskfjerning og hvordan bruke systemet AKVA connect til å på en kontrollert og suksessfullt fjernstyre heving og senkning av merden i vannsøylen. I tillegg kommer diverse marine operasjoner som må planlegges. Konstruksjonen skal bygges etter standard NS9415.

Les også: Akva Group vil utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg

Til nå har pilottester tilknyttet konseptet blitt testet i SINTEFs Flumetanker i Hirtshals. I tillegg til dette har det blitt modellert en modell testet i programmet AQUAsim.

- For fremtiden ønsker vi å bevise at denne typen teknologi fungerer, og at vi kan designe og utforme et produksjonsanlegg som leverer levedyktig teknologi. Planen er å lage et kostnadseffektiv metode for produksjon av fisk, som kan selges både i Norge og i utlandet, fortalte Olafsen.

Avslutningsvis takket hun Aquastructures, Sintef, HI, Nærøysund Akvaservice, Cipax og partnerne Sinkaberg-Hansen og Egersund Net.

Under ser du hvordan konseptet fungerer. 

https://www.youtube.com/watch?v=DJ2ryDovNeI