Merder i Norsk landskap. Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen.
Merder i Norsk landskap. Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen.

Utvikler nytt system for beslutningsstøtte

Flere norske aktører står bak utviklingen av et nytt system som skal hjelpe oppdrettere med å ta kloke beslutninger.

Publisert

Gode lokale prognoser for vær-, bølge- og strømforhold blir avgjørende for god driftsplanlegging; Kan fôrbåten komme sikkert til? Kan brønnbåten fortøye? Hva blir belastningen på anlegget? Disse og andre utfordringer kan det nyutviklede prognosesystemet AKVA Safeguard gjøre det enklere å håndtere, det skriver Multiconsult i en pressemelding.

Historien bak AKVA Safeguard startet allerede i 2013, da Multiconsult og Lerøy Aurora gikk sammen om å utvikle et system for å gi havbruksnæringen et bedre beslutningsgrunnlag for operasjonell drift av flytende oppdrettsanlegg. Norut kom inn i samarbeidet i 2014 for å dekke kommunikasjonsløsninger, og sammen utviklet de en pilotversjon av systemet. AKVA group har nå overtatt eierskapet til AKVA Safeguard fra Lerøy Aurora, for å kommersialisere og drifte systemet.

– Som en stor leverandør av teknologi til havbruksnæringen har vi den kommersielle forankringen som trengs for å lykkes med et nytt produkt av denne typen, sier Morten Malm i AKVA group i meldingen.

– Vi har et godt utbygget servicenett langs norskekysten, og tilgang på sensordata som kan kobles mot åpne data fra blant annet Meteorologisk institutt. Slik bidrar vi til utvikling av prognoser ute til havs, og dette er grunnleggende i AKVA Safeguardløsningen, forteller Malm.

– Kombinert med Noruts kommunikasjonsløsning for sensoriske data og Multiconsults kompetanse på sensorikk, oceanografi og meteorologi har vi klart å utvikle et system som gir gode prognoser lokalt ute ved mærene. Her er det ofte helt andre vind- og bølgeforhold enn ved nærmeste målepunkt fra Meteorologisk Institutt, og nettopp denne informasjonen er helt forretningskritisk for oppdrettsnæringen.

AKVA Safeguard vil kunne gjøre stor nytte for seg når en rekke ulike operasjoner knyttet til oppdrettsvirksomhet skal gjennomføres. All logistikk i forbindelse med blant annet avlusing, fôring og brønnbåt-anløp kan planlegges bedre når de lokale prognosene blir pålitelige.

I tillegg hjelper systemet til med å finne beste fortøyningsmetode og -sted basert på lokale vind- og værprognoser, noe som vil bidra til økt sikkerhet.