Kvalitetsutfordringer trakk ned i det merdbaserte segmentet. Foto AKVA group

Akva Group: Krevende kvartal for det sjøbaserte - har tapt mange titalls millioner på dataangrepet

Akva Group fikk en av de høyeste fjerdekvartalsomsetningene, men avdelingen som selger merder fikk noen utfordringer. Samlet gikk det ikke værre enn at selskapet vil betale utbytte på 1 kroner per aksje.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

AKVA group omsatte i fjerde kvartal for 770 millioner norske kroner (655 MNOK), en økning på 18 % sammenlignet med 4. kvartal 2019. EBITDA økte fra -40 MNOK i 4. kvartal 2019 til 53 MNOK i Q4 2020. Nettoresultatet økte fra -85 MNOK i 2019 til 3 millioner i pluss i 4. kvartal 2020.

Selskapets ordrereserve var 1 864 millioner kroner (1 694) ved utgangen av fjerde kvartal, hvorav 975 millioner kroner er relatert til landbasert teknologi.

Ifølge kvartalsrapporten så foreslår styret et halvårig utbytte på 1 krone pr aksje.

- I første halvdel av 2020 påvirket pandemien vårt landbaserte segment mest med kansellering og utsettelse av kontrakter. Når det gjelder merdbasert oppdrett, er påvirkningen blandet ettersom vår portefølje av tilbud er mer diversifisert når det gjelder geografi og kundebehov, skriver de i børsmeldingen.

Oppdrett i sjø

Inntektene for 4. kvartal 2020 for oppdrett i sjø endte på 593 MNOK (529). EBITDA for segmentet i 4. kvartal ble 37 MNOK (31). EBITDA-marginen var 6,3 % (5,9 %).

EBIT og EBIT margin endte på henholdsvis -4 MNOK (-26 %) og -0,7 % (-4,9 %).

- Det ble et utfordrende kvartal med betydelige mengder kvalitetskostnader i det merdbaserte segmentet, skriver de. Nøyaktig hva dette gikk ut på skriver de ikke.

Inntektene i Norden endte på 363 MNOK (323).

I Norden var ordreinngangen 350 MNOK (382) i fjerde kvartal, og ordrereserven var 497 MNOK (494) ved utgangen av desember 2020.

I Amerika-regionen forble aktiviteten relativt høy med en omsetning på 141 MNOK, som er en økning fra 123 MNOK i fjerde kvartal i fjor. Europa og Midtøsten var på nivå med 4. kvartal 2019 og leverte en omsetning på 89 MNOK i kvartalet.

Landbasert teknologi

Intektene for landbasert teknologi for fjerde kvartal var 157 MNOK (110). EBITDA for 4. kvartal 2020 var 8 MNOK (-77) og EBIT var 9 MNOK (-82).

EBITDA-margin var 5,0% (-69,8%) og EBIT-margin var 5,7% (-74,6%). Ordreinngangen i 4. kvartal 2020 var 385 MNOK sammenlignet med 218 MNOK i 4. kvartal 2019. Ordrereserven endte på 975 MNOK sammenlignet med 677 MNOK i fjor.

Cyberangrepet ga betydelige engangskostnader

Søndag 10. januar ble AKVA group utsatt for et cyberutpressingsangrep. De fleste av selskapets internt hostede tjenester ble stengt og data, inkludert sikkerhetskopier, ble kryptert

- Global og regional kompetanse, sammen med politiet, ble engasjert umiddelbart. IT-systemer ble gjenopprettet i et trygt miljø med intest fokus på datasikkerhet.

Ingen data  gikk ifølge selskapet tapt, og de viktigste IT-systemene er nå gjenopprettet

- Det er fortsatt noen støttesystemer som vil bli gjenopprettes i løpet av neste måned.

AKVA group melder det har påløpt betydelige engangskostnader. Disse vil bli innregnet i 1. kvartalsregnskapet.

- De direkte kostnader anslås å være MNOK 40-50. Flere detaljer, inkludert påfølgende driftskostnader, rapporteres i presentasjonen av Q1-resultatene, sier selskapet.

Nettangrepet vil ikke ha noen innvirkning i andre kvartal og fremover, skriver de også.

Ordrereserve

Ordrereserven ved utgangen av 4. kvartal var på 1 864 MNOK (1 694).

975 MNOK eller 52% av total ordrereserve ved utgangen av 4. kvartal er knyttet til landbasert teknologi (LBT).

Utsikter

På kort sikt forventer selskapet litt motvind både i forhold til de pågående COVID-19-restriksjonene og kostnadene knyttet til nettangreet selskapet ble utsatt for i januar.

- Langsiktige fundamentale forhold forblir imidlertid uendret. Den økonomiske profilen er sterk, og selskapet er fullfinansiert for å gjennomføre den organiske vekststrategien, skriver de.