En av Akva Group sine flåter under Aqua Nor 2019. Foto: Ole Andreas Drønen

Varsler tap som følge av økte kostnader

AKVA group sier de forventer et driftsunderskudd på 41 millioner kroner i andre kvartal i år, til tross for en 9 % økning i inntektene til 907 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet peker på Russland sin invasjon av Ukraina som noe av grunnen til de økte kostnadene.

- Lønnsomheten er betydelig påvirket av økte kostnader som følge av høye inflasjonsrater, garantier og kostnadsbestemmelser, uttalte selskapet.

Selskapet sier at hovedgrunnene til driftsunderskuddet i Q2 er:

  • Høye inflasjonsrater og restriksjoner i forsyningskjeden over hele verden drevet av Russland-Ukraina-konflikten med anslagsvis 37 millioner kroner i merkostnader.
  • Fortsatt usikkerhet knyttet til restriksjoner i forsyningskjeden og kostnadsvekst kan påvirke lønnsomheten for resten av 2022.
  • Engangskostnadsavsetninger på 31 millioner kroner innenfor "Sea Based" -segmentet, primært knyttet til et pågående lekterprosjekt i Canada.
  • Engangsgaranti og kostnadsavsetninger på 34 MNOK knyttet til konkrete landbaserte prosjekter.

Ytterligere detaljer vil bli presentert i selskapets andre kvartalspresentasjon fredag 12. august.