Biomassen økte i mai

Den stående biomassen ved utgangen av mai var over hva den var for ett år siden. Det viser statistikk fra Akvafakta.

Publisert

Biomassen var på 636 tusen tonn, noe som er 5 % mer enn i mai 2017.

Det er imidlertid store innbyrdes forskjeller på generasjonene som står i sjøen. Den eldste generasjonen (16G) med vekt på 4,6 kg i snitt, er det 8 % mindre av enn hva det var av 15G ett år før.

Også den minste fisken (18G – 0,2 kg) er det vesentlig mindre av enn hva det var av 17 G for et år siden. Hele 12 % mindre.

Den mellomste generasjonene derimot (17 G – 1,8 kg) er det 8 % mer av enn hva det var av 16 G i mai i 2017. Den utgjør også 82 % av totalbiomassen.

Utsett

Det ble satt ut 5 % mer laks i merdene i mai i år enn i mai i fjor. Men samlet for året ligger utsettet på 1 % under fjoråret på samme tid.

Varmere vann gav økt utfôring

Etter en kald vinter og tidlig vår, kompenserte mai noe og med sine 8,6 grader, i snitt var det 0,4 grader varmer enn i mai i fjor.

Fôrforbruket på 8000 tonn var hele 14 % over samme måned i 2017.