Laks i merd. Illustrasjonsfoto: Marine Harvest
Laks i merd. Illustrasjonsfoto: Marine Harvest

Volumet ned – eksportverdien øker

I årets første kvartal var eksportverdien av laks 13,4 milliarder kroner – opp 21 prosent sammenlignet med første kvartal i 2015. I samme periode ble volumet redusert med 6 prosent. I mars 2016 ble det det eksporterte laks for 4,9 milliarder kroner.

Publisert

Eksportstatistikken fra Akvafakta viser at stående biomasse i mars er redusert med 4 prosent sammenlignet med mars 2015. Tallene viser for øvrig at trenden i årets første tre måneder holder seg: Volumtallene peker nedover, mens verditallene peker oppover.

I første kvartal i 2016 var den totale lakseeksporten 227 464 tonn. Det er en reduksjon på 6 prosent sammenlignet med første kvartal i 2015. I mars var tallet 91 000 tonn, som er en reduksjon på 13 prosent sammenlignet med mars i fjor.