Så kom fallet

I forrige uke falt lakseprisen med 7,75 kroner kiloen. Et lenge varslet prisfall er i gang, og den skal lenger ned.

Publisert

I følge tall fra Akvafakta falt den gjennomsnittlige lakseprisen fra 74,38 kroner kiloen i uke 28 til 66,63 kroner kiloen i forrige uke (uke 29). Ifølge Fishpool sin forward indeks skal prisen videre ned utover i august, og ende midt på 50-tallet før det igjen snur opp. Så sier prognosen, men det er markedet som bestemmer.

Grunnen til prisnedgangen er at det slaktes mer fisk. I de siste ukene har ukekvantumet av eksportert laks lagt rundt 20 prosent under volumet de tilsvarende ukene i fjor. Nå er differansen i ukevolum i ferd med å utjevnes noe, men det er fortsatt mindre fisk tilgjengelig enn det var i fjor.

Hittil i år er det eksportert 7,6 prosent mindre laks enn i fjor på samme tid.