Norsk Marin Fisk og Stjernfarm har søkt om tre utviklingskonsesjoner til konseptet Akvahub. Foto: Norsk Marin Fisk.
Norsk Marin Fisk og Stjernfarm har søkt om tre utviklingskonsesjoner til konseptet Akvahub. Foto: Norsk Marin Fisk.

– Ferskvannsbehandling i inntill ett døgn vil sørge for at lusen forsvinner

Norsk Marin Fisk & Stjernefarm har søkt om tre utviklingskonsesjoner til Akvahub. Konseptet skal behandle mot lus og AGD med ferskvann i lukket tank. Det spesielle med prosjektet som gjør at de skiller seg ut, mener daglig leder Stig Bakke er behandlingen med ferskvann som en integrert del av anlegget.

Publisert

Norsk Marin Fisk og selskapet Stjernefarm som er under oppstart har søkt om tre konsesjoner på totalt 2340 tonn. Akvahub-prosjektet har en estimert prislapp på omlag 130 millioner kroner.

Akvahub konseptet skal drive behandling mot lus og AGD med ferskvann i lukket merd.

- Prosjektet er basert på rektangulære merder i stål som er koblet på en 10 000 m3 stor ståltank der det skal produseres ferskvann. Fisken skal ledes inn i denne tanken med jevne mellomrom for avlusing og eventuell behandling mot AGD. Ferskvannsbehandling i inntil ett døgn vil sørge for at lusen forsvinner, sier Stig Bakke, daglig leder ved Norsk Marin Fisk til kyst.no.

Her kan du se en oversikt over de 21 som har søkt om utviklingskonsesjoner så langt.

Les også: Status utviklingskonsesjoner – Innovasjonsbølgen slår inn over oppdretterne

Hindrer at lus blir et altoverskyggende problem

Idekonseptet er utviklet av Norsk Marin Fisk i samarbeid med Torleif Nerbøvik og Polarny AS i Florø, og de startet uvikling av konseptet i januar i år.

- Vi mener dette er en idè som gjør at en fortsatt kan drive oppdrett langs kysten uten at lakselus blir et altoverskyggende problem.

Behandlingsanlegget skal stå i Ytre Bremanger, lokalitet Bakjestranda dersom de får godkjent sin søknad av Fiskeridirektoratet.

- Utviklingskostnader hittil er på ca 300 tusen kr, investeringskostnader i prosjektet vil være ca 130 millioner kr, opplyser Bakke.

Les også: – Messingnett vil kunne bli en revolusjon for næringen

Les også: Steinvik vil ha større volum og søker om 8 utviklingskonsesjoner

Integrert del av anlegget

- Hva er spesielt med dette konseptet vs. andre som har søkt om utviklingstillatelser? 

- Det spesielle her er behandlingen med ferskvann som en integrert del av anlegget, sier han kort.

Hvordan det hele fungerer forklarer han slik:

- Fisken overføres til tanken suksessivt fra hver av de åpne merdene hver 3- 8 uke dersom temperaturen er 10 grader, noe som tilsvarer antatt veksttid for lus i parasittmodus fra påslag fisk til kjønnsmoden lus. Behandlingsintervallet kan antakelig økes mye i vinterhalvåret, og må være noe kortere i varme somre. Også mot amøbesykdommen AGD vil konseptet kunne bli viktig.

(Teksten fortsetter under illustrasjonen)

 

- Enheten anvendes forebyggende og behandlende mot intern og ekstern lusesmitte og ikke minst mot AGD. På denne måten vil det forhindres at lusepåslaget bygges opp og fisk kan oppdrettes på lokaliteter som er utsatt for smittepress, legger han til.

  • Norsk Marin Fisk AS er morselskap til Nordfjord Forsøksstasjon AS og Nordfjord Torsk AS.
  • Det har i dag fem ansatte og en omsetning på ca kr 25 millioner kroner per år.
  • Selskapet er eid av lokale eiere med ca 45%, MP-Pensjon med 34%. Resten av aksjeposten fordeler seg på andre mindre eiere.