Kontorleder for Akvaplan-niva i Bodø, Tormod Skålsvik (t.v.) og Norconsults gruppeleder og markedskontakt for akvakulturmarkedet, Onno Musch.
Kontorleder for Akvaplan-niva i Bodø, Tormod Skålsvik (t.v.) og Norconsults gruppeleder og markedskontakt for akvakulturmarkedet, Onno Musch.

Norconsult og Akvaplan-niva inngår strategisk samarbeid

Akvaplan-niva og Norconsult har inngått samarbeidsavtale for å levere rådgivningstjenester i akvakulturmarkedet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nylig ferdigstilte Norconsult en veileder som vil legge føringer for utførelse av tilstandsanalyser for landbaserte oppdrettsanlegg. Gjennom dette oppdraget opparbeidet selskapet seg en god innsikt i de nye kravene og dokumentasjonsbehovene som stilles i det nye regelverket. Oppdraget ble gjennomført på oppdrag for Fiskeridirektoratet, melder selskapet i en pressmelding. 

Vil bistå med markedsledende kompetanse

Akvaplan tilbyr tjenester som overvåkning, miljørisiko- og konsekvensvurderinger, akvakulturdesign og ledelse samt en rekke akkrediterte tjenester. Med mye erfaring på både landbasert og sjøbasert akvakultur, har Akvaplan-niva et bredt nettverk og kompetansebase.

Ved å kombinere sine styrker ønsker nå Norconsult og Akvaplan-niva i felleskap å tilby en helhetlig pakke med kunnskap og erfaring som kan bistå kundene i alle ledd.

- I Norconsult legger vi vekt på høy kvalitet, bærekraftige prosjektløsninger og høy kundetilfredshet. Vi ønsker derfor samarbeid med de beste aktørene i markedet for å kunne tilby kundene mest mulig optimale leveranser, sier Norconsults gruppeleder og markedskontakt for akvakulturmarkedet, Onno Musch.

- Vi har en del erfaring fra tidligere samarbeid med Akvaplan-niva og vet at vi knytter til oss et imponerende kunnskapsmiljø innen biologi og miljøtjenester. Vi er sikre på at dette vil gi stor merverdi i oppdragene vi har i oppdrettsbransjen, sier Musch.

Utfyller hverandre

Akvaplan-niva ser også muligheter for å utvikle seg på nye områder. Særlig Bodø er et interessant marked. Her har Akvaplan-niva nylig etablert et nytt avdelingskontor, og har behov for å knytte til seg samarbeidspartnere som dekker kompetanse de selv mangler.

- Vi er i kontinuerlig utvikling og tilpasser vår forskning og rådgivning til endrede behov for kompetanse tilknyttet både forvaltning og næringsutvikling i akvatiske næringer, sier kontorleder for Akvaplan-niva i Bodø, Tormod Skålsvik.

Skålsvik trekker frem at det særlig innen havbruksnæringen er et raskt utviklingstempo, med stadig mer kapitalintensive og teknologidrevne prosesser. Dette medfører behov for å kunne yte bredere og mer sammensatte tjenester, med kompetanse på tvers av ulike fagområder.

Et av de første samarbeidsprosjektene er den såkalte Rømmingsteknisk rapport, som følger av forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Ansvarlig for utvikling av tjenesten hos Akvaplan-niva er Gyda Wuttudal Lorås.

- Vi utfyller hverandre på en ypperlig måte for å kunne levere denne rapporten. Akvaplan-niva har ekspertise på biologi og risikovurdering av akvakulturprosesser, mens Norconsult har mye kompetanse på bygg, prosess og geoteknikk. Gjennom sitt arbeid med utarbeidelse av veilederen for Fiskeridirektoratet har Norconsult unik innsikt i de nye kravene og dokumentasjonsbehovene, sier Lorås.

Samarbeidet er allerede kommet godt i gang med flere tilbud og aktuelle oppdrag.

- Vi ser frem til et godt samarbeid på tvers av fag, geografi og organisasjon for å best imøtekomme kundenes krav og målsettinger i prosjektene, avslutter Onno Musch.