Statssekretær Roy Angelvik svarer på innlegget til Kristoffer Andreassen i Tekna Havbruk og Kristrun Kristthorsdottir i Akvaveterinærenes forening. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

Angelvik om kritikken: - Det er altså så feil som det kan få blitt

Statssekretær Roy Angelvik er helt uenig i kritikken av NFD, som Tekna Havbruk og Akvaveterinærenes forening fremfører. Her kan du lese hans svar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Teksten under er skrevet av statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet:

God fiskehelse og -velferd er en forutsetning for en bærekraftig oppdrettsnæring. Det er også en forutsetning for den markedsadgangen som havbruksnæringen er helt avhengig av. Derfor vil fiskehelse- og velferd alltid være et bærende element i havbrukspolitikken, og et tema som alltid vil være i Nærings- og fiskeridepartementets fokus.

I et innlegg på Kyst.no skriver Kristoffer Andreassen i Tekna Havbruk og Kristrun Kristthorsdottir i Akvaveterinærenes forening at Nærings- og fiskeridepartementet viser en systematisk mangel på fokus og forståelse for fiskehelse og -velferdsutfordringer i norsk oppdrettsnæring. Det er jeg helt uenig i.

Jeg har selvsagt respekt for at veterinærer og fiskehelsebiologer mener at vi burde tillegge fiskehelse og velferd mer vekt, men min oppgave som politiker er veie ulike hensyn mot hverandre. Jeg kunne forstått fiskehelsebiologene og akvaveterinærene dersom fiskehelse og -velferd ikke var en av de faktorer som jeg tok med i vurderingene når nye regler for bruk av lakselusmidler ble vedtatt i januar. Men, det er altså så feil som det kan få blitt.

- Fiskehelse veier tungt

Vi har faktisk latt hensynet til fiskehelse og velferd veie tungt i denne saken. Nettopp fiskehelse og velferdshensyn var avgjørende for ikke å innføre enda strengere regler, som flere høringsinstanser ba om. De aller fleste behandlinger mot lakselus skjer fordi vi ønsker å ta vare på viltlevende laksefisk.

De lusenivåene som utløser krav om tiltak i oppdrett, er så lave at de ikke utgjør et helseproblem for oppdrettsfisken. Men å ha tilsvarende strenge regler dersom oppdrettsfisken er syk, for eksempel med AGD, vil vanskeliggjøre behandling av syke dyr. Derfor avviste vi blant annet at restriksjonene som nå er innført skal gjelde for andre sykdommer enn lakselus.

Å veie ulike hensyn mot hverandre ligger i politikkens natur. Derfor er det ikke uvanlig at de råd som fagetater som Mattilsynet og Fiskeridirektoratet gir, ikke alltid blir fulgt til punkt og prikke. Her veide vi hensynet til miljøet opp mot hensynet til fiskehelsen, og jeg mener vi fant en god balanse.