- ILA-utbruddet gjør at produksjonen vår vil bli betydelig redusert for 2015, som følge av dette, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen til kyst.no. Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett

Klarte seg i over 20 år uten sykdom – så kom ILA

Kvarøy Fiskeoppdrett har fått en mer utfordrende start på året enn normalt. Et sykdomsutbrudd hos samdrifts-partneren har gått ut over volumet deres med et tap på 4000 tonn fisk. - For oss er det jo en vekker siden vi ikke har hatt sykdom siden 90 tallet, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kvarøy Fiskeoppdrett er et tredjegenerasjonsselskap, som produserer miljøvennlig laks, der store deler av fisken deres havner på det amerikanske markedet. Selskapet har i år har opplevd en tøffere start enn normalt da samdriftspartneren Selsøyvik Havbruk i februar fikk påvist ILA på sjølokaliteten Stangholmen i Rødøy kommune i Nordland.

Ifølge Mattilsynet ligger den utsatte lokaliteten cirka fire km (nordvest) fra lokaliteten Ørnstolen, som fikk påvist ILA i midten av  januar.

- Starten på året vårt ble tyngre enn først antatt. Selsøyvik Havbruk fikk ILA på fisken som de har hos seg og deler av denne tilhørte oss siden vi driver i samdrift, forklarer daglig leder Alf-Gøran Knutsen til kyst.no.

Selsøyvik har to konsesjoner og Kvarøy har fire, og fisken er fordelt etter konsesjoner. 

- Dette gjør at produksjonen vår vil bli betydelig redusert for 2015, som følge av dette, sier Knutsen.

- Vi taper nok samlet en produksjon på rundt 4000 tonn i alle fall, sier Alf-Gøran Knutsen, daglig leder. Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett.

Taper 4000 tonn fisk

- Vi taper nok samlet en produksjon på rundt 4000 tonn i alle fall. Vi fikk slaktet en god del av den fisken som hadde slaktestørrelse, men det ble destruert ca 800 fisk, forklarer han.

- Hva koster dette dere?

- Fisken er forsikret, men vi har en egen andel på den som vi taper i tillegg taper vi inntekt. Beløpet er nok to sifferet, men vanskelig å si nøyaktig. For oss er det jo en vekker siden vi ikke har hatt sykdom siden 90-tallet som igjen gjør at vi får gjennomgått rutiner, vi ser at mye som er gjort er håndtert bra men det er alltid rom for forbedring. Vi kommer nok til å være flinkere til å holde lokaliteter isolerte fra hverandre fremover, forklarer han.

Selskapene har ikke klart å funnet noen spesiell årsak til ILA sykdommen.

- Det er veldig vanskelig å peke på noe som er den klare årsaken, sier Knutsen til kyst.no.

Han sier at sykdomsutfordringene har ført til at det vil gå ut over leveransen, men han legger til at de jobber fortsatt med å finne ut hvordan de skal løse det.

- Vi vil komme sterkere tilbake selvfølgelig, sier han kontant.

- Ønsker grønn rangering

Kvarøy Fiskeoppdrett har gjort suksess med å selge miljøvennlig oppdrettslaks til USA. Salget til den økologiske matvarekjeden har gitt kraftig omsetningsvekst for selskapet, som mer enn doblet omsetningen til 450 millioner kroner i 2014. Selskapet er selvforsynt med egne brønnbåter og servicebåter, og eierandeler i smoltanlegg, slakterier og eksportselskap. Fisken sendes til Tyskland for filetering før den sendes videre til USA, England eller Sør-Korea. Fra laksen tas opp av merden til den ligger i butikken tar det fire-fem dager, skriver DN. 

Kvarøy satser for fullt på lakseeksport til USA. Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett

Når det gjelder årets eksport tror lederen det nok blir en liten nedgang når det gjelder volum.

- Utsiktene på volum er ikke så gode etter sykdomsutbruddet, men vi har mange interessante prosjekt på gang og vi vil derfor fokusere på disse. Vi har som mål å være leverandør til det markedet vi er i framover også, og da ser vi at vi må fortsette å utvikle oss på de områdene som kundene våre mener er viktig, utdyper han.

Les også: Kvarøy nominert til Eksportprisen 2016 – En stor ære

Da Kvarøy klarte å lande godkjenningen hos Monterey Bay Aquarium (Seafood Watch) etter et 2015 med veldig mye jobbing rundt det, ble Knutsen svært glad.

- Det kommer til å bety veldig mye for oss når vi er tilbake for fullt. Det er jo stort for lille oss å være de eneste i Norge så langt som har denne. Målet vårt er selvfølgelig å oppnå en grønn rangering i neste omgang. Det viktigste for oss er å fortsette den gode utviklingen vi har hatt på produksjon og kvalitet i det vi holder på med. Innovasjon blir veldig viktig i den sammenhengen. Vi ønsker jo å holde på den unike posisjonen vår samtidig som vi jobber for at vi skal åpne nye muligheter for hele næringen ikke bare oss, sier Knutsen til kyst.no.