Flere lokaliteter er rammet av algeoppblomstringen. Kartfoto: Manolin.

Algesituasjon: hvem er rammet og hvor mye er tapt?

Algesituasjonen i Troms og Nordland er i stadig utvikling, og flere selskaper har blitt rammet i løpet av de siste ukene. Kyst.no har laget en oversikt over de berørte selskapene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeridirektoratet meldte 2. juni at de opprettholder beredskapen og analysesystemet med Fiskeridirektoratets fartøy "Rind" utover uka.

- Vi vil gjøre ny vurdering dag for dag og gradvis trappe ned beredskapen utover uka hvis situasjonen bedrer seg ytterligere, meldte de.

De melder også at det ikke er meldt inn dødelighet i Troms. De rapporterer også om stedvis høy tetthet av Chrysochromulina i området. Det er samtidig rapportert om en del Phaeocystic. 

Videre forteller de at er meldt noe dødelighet på Tortenneset innerst i Ofotfjorden i Nordland.

- Det er registrert moderate mengder av Chrysochromulina i ytre og midtre deler av Ofotfjorden. I den sørlige delen av Tjeldsundet er det i dag registrert høy forekomst av algen. For Tysfjorden er det en økning i konsentrasjonene av Chrysochromulina. Ved Raftsundet og Molla er det lave/moderate konsentrasjoner. I Øksfjorden er konsentrasjonen høy, skrev de.  

Avslutningsvis forteller de at det kan se ut til at oppblomstringen er på vei ned, men at det generelt er registrert et lavere antall alger og at mye tyder på at oppblomstringen er mindre skadelig.

7,8 millioner fisk er tapt

Tidligere meldte Fiskeridirektoratet om 7,5 millioner oppdrettslaks som har dødd grunnen algeoppblomstringen. 30. mai er tallene oppjustert til 7,8 millioner på grunn av mer dødelighet i Nordland.

Det vil si at med slaktevekt på 4,5 kg og laksepris på 60kr/kg, så er dette 34 100 tonn til en verdi av 2,1 milliarder kroner som aldri når markedet.

Totalt er 16 lokaliteter rammet, fordelt på 11 selskaper.

Se tall og fakta fra Fiskeridirektoratet som oppdateres fortløpende.

Nye prøver analysert

Forsker Lars Johan Naustvolved ved HI forklarte til Kyst.no 24. mai at vannprøvene som ble tatt fra Malangen og Brensholmen i Troms i forrige uke har blitt analysert av SINTEF Ocean.

- Prøvene viser at det var registrert en alge i slekten Chrysochromulina i disse områdene, men det var ikke rapportert om adferdsendring eller dødelighet i dette området, sier han.

Gratanglaks har mistet store mengder fisk som følge av algeoppblomstringen. Foto: Gratanglaks

Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm

Daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks AS opplyser mandag 20. mai overfor Kyst.no at selskapet ennå ikke har fått full oversikt over den økonomiske betydningen av fisketapet.

- Vi jobber med å summere tallene. Vi vet ikke hva vi kan si umiddelbart, men det er noen hundre tonn, fortalte han.

Han legger til at størrelsen på fisken varierer, fra smolt til slakteklar laks på opp mot 4,5 kg. Hvor mye inntekter som er gått tapt er fremdeles uklart.

Ifølge daglig leder vil det økonomiske tapet av nylig utsatt smolt først bli synlig om halvannet år.

- Det er ikke bare å beregne det akkurat nå på kroner og øre, men det er en fisk som er satt ut nå som blir å mangle om ett og ett halvt år. Det er då de blir den tapte inntekten definitivt synlig, understreket han.

Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm

 • Berørte lokaliteter: Åmundsvika, Skjærvika, Myrlandshaug og Bjørnstein
 • Tapt fisk: Omtrent en halv million fisk
 • Størrelse på fisken: Både stor fisk og smolt. Inkluderer slakteklar fisk på 4-4,5 kg.
 • Tapt inntekt: For tidlig med konkrete tall, men fremtidige inntekter er tapt. Fisk som har blitt satt ut nå mangler om halvannet år.

Det er ikke første gangen at Lundberg opplever fiskedød som følge av algeoppblomstring. Han forteller at de også ble berørt i 1991, men at situasjonen nå er verre enn det var den gang.

- Det var bare peanuts sammenlignet med dette. Vi mistet litt smolt som vi i 1991, og konsekvensene var ikke så store. I år har det betydelig større konsekvenser for oss enn i 1991, poengterte Lundberg.

Framover skrev 21. mai at det er snakk om omtrent en halv million fisk som har dødd med en snittvekt på nærmere 2,5 kg.

SalMar

Roger Bekken, konserndirektør oppdrett i SalMar fortalte til Kyst.no 24. mai at de mistet rundt 1300 fisk med størrelse på ca.1,3 kg natt til torsdag 23. mai.

28. mai forteller Bekken at det er påvist lave verdier av algen.

- Vi har ikke hatt ytterligere dødelighet, forteller han til Kyst.no

SalMar

 • Berørte lokaliteter: Oternesset
 • Tapt fisk: 1300 fisk
 • Størrelse på fisken: 1,3 kg
 • Tapt inntekt: Ukjent

- Etter dette ser alt normalt ut i anlegget. Det er fin oppførsel på fisken, og ingenting uvanlig skjer. Vi har mistanke om at det kan være noe algerelatert, men vi har ikke fått noe bekreftelse på dette ennå, sa han til Kyst.no.

Det ble tatt tatt gjelde- og vannprøver ifølge Bekken, og selskapet venter nå på  svar. Ingen andre lokaliteter er berørt.

- Vi har observert og overvåket fordi Vågsfjorden var en av de nærmeste lokalitetene, men vi har ikke sett noe annet enn den enkelte hendelsen.

Ballangen Sjøfarm

Ballangen Sjøfarm

 • Berørte lokaliteter: Tortenneset, Kvernes og Jevik.
 • Tapt fisk: Omtrent 2,7 millioner fisk
 • Størrelse på fisken: Ukjent
 • Tapt inntekt: Opp mot 200 millioner.

NRK har snakket med daglig leder i selskapet som forteller om et tap i størrelsesorden på 150 til 200 millioner kroner.

- Vi har mistet 2,7 millioner fisk, vel 3 000 tonn. Det er godt over 50 prosent av fisken vi har, fortalte han til NRK 20. mai.

24. mai fortalte Janne Andersen, regiondirektør nord i Fiskeridirektoratet til Kyst.no at slaktebåten Norwegian Gannet hadde vært på lokaliteten Jevik og tømt to merder for fisk.

Salaks

 • Berørte lokaliteter: Kvanntoneset, Kjeprød
 • Tapt fisk: Mellom 30-50% i de berørte merdene, totalt 275 000 fisk.
 • Størrelse på fisken: Ukjent
 • Tapt inntekt: Ukjent

Salaks

Ifølge Fremover har selskapet opplevd tap på rundt 100 000 laks på to av deres lokaliteter. Driftssjef Terje Bertheussen fortale den 21. mai at det var snakk om betydelige mengder.

- Vi har anslått at det er mellom 30 til 50 prosent i de merdene som er angrepet, sa han.

28. mai meldte Aftenposten at selskapet hadde mistet en 1/3 av neste års produksjon med en anslått slaktevekt på 3 000 tonn. Dette betyr ifølge Aftenposten at 25–30 ansatte må permitteres.

Sørrelnesfisk & Northern Lights Salmon

 • Berørte lokaliteter: Ystevika og Trollvika
 • Tapt fisk: Opp mot 2,4 millioner fisk, tilsvarene 80-85 % av fisken på lokaliteten.
 • Størrelse på fisken: Mellom 700 g og 2-4 kg
 • Tapt inntekt: Ukjent

Sørrelnesfisk & Northern Lights Salmon

Daglig leder i Nothern Lights Salmon AS Elisabeth Balteskard bekreftet ovenfor Kyst.no 15. mai at de også var rammet av algeoppblomstringen.

- Vi bruker alle resursene for å få dette håndtert, sa hun fortvilet.

Balteskard fortalte at de også opplevde en lignende situasjon for 28 år siden. 

- Man har det jo selvfølgelig i minne. Da var vi var også hard rammet, men det var mindre mengde fisk. Det er ikke alltid godt å vite hva som dukker opp i havet, avsluttet hun.

Aftenposten meldte 23. mai at Northen Lights Norway hadde rundt 2,4 millioner laks på de to anleggene som ble rammet, på mellom 700 gram til 3,5 kilo. Ifølge Aftenposten er størsteparten av fisken på lokalitetene tapt.

Nordlaks Oppdrett AS & Nordnorsk Stamfisk AS

22. mai fortalte selskapet på sin Facebook-side at de opplevde høy dødelighet på en lokalitet:

Nordlaks Oppdrett AS

 • Berørte lokaliteter: Ytre Stræte, Stormneset.
 • Tapt fisk: Opp mot 1,3 millioner laks, tilsvarene 80% av fisken på lokaliteten på Ytre Stræte, rundt 29 000 smolt på Stormneset.
 • Størrelse på fisken: 1,3 kg, smolt 200gr.
 • Tapt inntekt:  Ukjent

- På Ytre Stræte har vi mistet opp mot 1,3 millioner laks. Dette er altså allerede alvorlig, først og fremst for husdyrene våre, men også for Team Nordlaks som står i en krevende situasjon. Vi krysser fingrene for at algeoppblomstringen avtar, men vi fortsetter å planlegge ut fra at det ikke vil skje med det første, skrev de.

27. mai opplysete selskapet til Kyst.no at de totalt har mistet 1,2 millioner fisk og at laksen hadde en vekt på 1,3 kg..

30.mai opplyste Fiskeridirektoratet om ny dødelighet på lokaliteten Stromneset i Nordland. Nordlaks driver denne lokaliteten i samdrift med Nordnorsk Stamfisk. Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks opplyser til Kyst.no at det til sammen er 600 000 smolt på rundt 200 gr på lokaliteten.

- I går mistet vi rundt 20 000 smolt, og så har vi noen tusen i dag. Det forekommer fremdeles dødelighet, men mindre enn i går. Vi ser også at det har blitt klarere i vannet. Men det er for tidlig å si om situasjonen avtar, sier Martinussen.

Selskapet er i full beredskap og overvåker lokaliteten fortløpende.

Les også: Nordlaks mistet 20 000 smolt: - Føler oss hjelpeløse

Den 31. mai skrev Nordlaks på sin Facebook-side  de til sammen mistet ca 29.000 relativt relativt nyutsatte smolt på lokaliteten Stormneset.

Ellingsen Seafood AS

Administrerende direktør i Ellingsen Seafood AS Line Ellingsen bekreftet overfor Kyst mandag 20. mai at de opplevde dødelighet på lokaliteten Stabben, men at dødeligheten var betydelig lavere.

Ellingsen Seafood AS

 • Berørte lokaliteter: Stabben
 • Tapt fisk: Minst 50% av fisken tilsvarende minst 2 000 tonn laks.
 • Størrelse på fisken: Ca. 2,5 kg
 • Tapt inntekt: Uavklart.

- Dette oppdaget vi i dag tidlig. Vi har overvåket anleggene siden forrige helg, og inspisert anlegget med kamera fire ganger for dagen, sa hun.

To dager senere 22. mai utalte hun til E24 at selskapet har mistet rundt 50 prosent av laksen, noe som tilsvarer minst 2 000 tonn fisk. 

Hun opplyste videre at det var snakk om under tusen død fisk pr. merd, og at fisken hadde en størrelse på ca 2,5 kg.

Til NRK fortalte hun samme dag at de har opp mot 870 000 laks tilsvarende en salgsverdi på 250 millioner i full størrelse.

Mortenlaks

Mortenlaks

 • Berørte lokaliteter: Rinøyvåg
 • Tapt fisk: minst 300 000 fisk og 50 000 smolt
 • Størrelse på fisken: Ukjent
 • Tapt inntekt: Tapt minst 100 millioner kroner på laksen, størstedelen av årets inntekt er borte.

Situasjonen for Mortenlaks var mandag 20. mai ifølge daglig leder Tom Jarle Bjørkly at selskapet hadde oppdaget dødelighet i to merder på lokaliteten Rinøyvåg.

- Jeg vet hvor mye fisk som er død nå, det er min oppgave å ha kontroll over det. Forøvrig er det ikke helt krise, men det er for mye fisk selvfølgelig, fortalte han til Kyst.no.

28. mai fortalte daglig leder til VG.no at selskapet mistet 50 000 av 400 000 smolt.

- Overlever denne smolten, er vi på markedet igjen høsten 2020. Dør den, må vi begynne på nytt med ny smolt som er tidligst klar i 2021.

Tre dager senere hadde selskapet mer oversikt over situasjonen og Dagens Næringsliv skrev 23. mai at Mortenlaks trolig hadde mistet minst halvparten av 600 000 fisk, som igjen betyr at de trolig hadde tapt minst 100 millioner kroner, og at størstedelen av årets inntekt er borte.