Modellering: Havforskningsinstituttet.

Algeoppblomstring i stand til å ta livet av fisk i merd

For øyeblikket pågår det en større oppblomstring av mikroalgen Pseudochattonella i Kattegat. Denne mikroalgen er i stand til å ta livet av fisk i merd. Pseudochattonella har resultert i fiskedød langs kysten av Sør-Norge i forbindelse med tidligere oppblomstringer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Første oppblomstring i norske farvann fant sted i 1998, der omtrent 350 tonn fisk døde. En ny oppblomstring kom i 2001, 2004, 2006 og i 2016. De siste oppblomstringene førte ikke til fiskedød og var relativ små i utstrekning.

Oppblomstring som pågår akkurat nå er hovedsakelig i Kattegat. Arten er registrert langs den svenske vestkysten i moderate mengder i de siste ukene. Gjennom Havforskningsinstituttets overvåkningsaktivitet er arten registrert fra ytre del av Oslofjorden og ned til Grimstad, men kun i lave tettheter. I Skagerrak er arten registrert i den norske kyststrømmen i lave tetthet og på den danske nordvest kysten i moderate mengder. Midt i Skagerrak er ikke Pseudochattonella registrert.

Copyright Havforskningsinstituttet.

Modellert strømforhold for de nærmeste dagene tilsier at oppblomstringen vil holde seg i Kattegat og de sørlige deler av den svenske vestkysten. I neste uke vil derimot forholdene endre seg og modelleringer av havstrømmene indikere økt transport ut av Kattegat. Under slike forhold vil oppblomstringen relativt raskt kunne transporteres inn i norske farvann. Havforskningsinstituttet vil sammen med nordiske kollegaer, følge utviklingen i neste uke.