Næringsminister Monica Mæland klipper snoren under den offisielle åpningen av algepiloten. Foto: Magnus Petersen.
Næringsminister Monica Mæland klipper snoren under den offisielle åpningen av algepiloten. Foto: Magnus Petersen.

Fem års ventetid er over - Algepilot offisielt åpnet

Etter fem år med prosjektering har CO2Bio endelig fått offisielt åpnet deres algepilot på Mongstad. - Vi har noen muligheter, og noen områder vi er flinke på, havet er vi flinke på. Der er det et enormt potensiale for næringskapning og for arbeidsplasser, sa næringsminister Monica Mæland under åpningen .

Publisert

I algepiloten skal CO2 gass samlet på Mongstad bli brukt til produskjon av alger. Så skal algene som ansees som de beste kandidatene brukes til fiskefôr. De viktigste egenskapene man er ute etter er vekstrate, omega-3 konsentrasjon og CO2 opptakingsevne, og industrielt bruk.

Rektor ved UiB Dag Rune Olsen talte under åpningen. Foto: Magnus Petersen.
Rektor ved UiB Dag Rune Olsen talte under åpningen. Foto: Magnus Petersen.

Rektor ved UiB Dag Rune Olsen åpnet med å si at CO2 kan være en ressurs.

- Tenk at CO2 skulle komme til å bli en ressurs, spesielt når det så ofte omtales som et problem, den er et problem. Men, CO2 sammen med sollys sammen med alger kan være en ressurs, uttalte Olsen

Han mener at prosjektet kan være en viktig brikke for å øke produksjonen av sjømat i fremtiden.

- Oppdrettsnæringen i Norge er ikke ubetydelig, og det å sikte mot å mangedoble produksjonen i fremtiden, da bør den være bærekraftig. Næringstoffene er viktig, for at næringen skal kunne vokse. Dette er et kinderegg, konkluderer han.

Næringsministeren åpnet

dsc_1091
dsc_1091

Næringsminister Monica Mæland tok så over og påpekte at denne type prosjekter vil spille en viktig rolle for landet, når det fremover kommer til å skje store forandringer i næringslivet.

- Vi skal igjennom ganske store endringer. Vi har sett det i olje og gass, det kommer til å bli mindre jobber i den næringen fremover. Det betyr at vi må finne andre næringer, mens vi går igjennom store teknologiske forandringer og et grønt skifte, sa ministeren

- Vi må ha andre arbeidsplasser. Vi har noen muligheter, og noen områder vi er flinke på, havet er vi flinke på. Der er det et enormt potensiale for næringskapning og for arbeidsplasser, la hun til.

Hun berømmet så samarbeidet som har ført frem til algepiloten.

- Jeg vil berømme dere forskere, som har gått ut av boksen, det er det vi trenger. Jeg vil også berømme samarbeidet mellom forskere, private, næringsliv, sa hun.

Storsatsing

Forskningsdirektør Hans Kleivdal fra i Uni Research Miljø har tatt del i prosjektet siden 2011, og er prosjektleder for piloten.

Hans Kleivdal har ansvaret for forskningen på Nasjonal Algepilot på Mongstad. Foto: Magnus Petersen.
Hans Kleivdal har ansvaret for forskningen på Nasjonal Algepilot på Mongstad. Foto: Magnus Petersen.

- Vi vil satse på sirkulær økonomi. Vi ønsker ikke la miljøet gå på bekostning av produksjon. Omega-3 fettsyrer holder ikke tritt med etterspørsel fra næringen. Her ønsker vi å gå nederst i næringskjeden, sa Kleivdal.

Han påpekte at algene er havets regnskog, har en høy produktivitet, kan putte all energien opp i matpakken, og består av hele 30-40%  næringsrik olje.

- Vi leter etter nye stammer, blant annet fra iskanten. De er kuldetilpasset, noen av disse inneholder mye omega-3,  som egner seg industrielt, har gode konsentrasjoner av omega-3 og god vekst.

Han la også til at det er flere anvendelsesområder fra råstoffet.

- Ved lukkede anlegg kan man nyttiggjøre seg med avfallet fra det som næring til mikroalgene.

Bygg til 18 millioner

Byggingen sav piloten startet i april i år og har kostet rundt 18 millioner kroner. Hvorav seks millioner kom fra UiB,like mye fra Stortinget gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2014. Deretter stilte FHF opp med tre millioner, og Hordaland fylkeskommuner med to millioner, og en en million fra regionrådet i Nordhordaland. I tillegg har Sparebanken Vest og Lindås kommune har gitt bidrag til utstyr på totalt 1,2 millioner kroner.

  • Algepiloten består av to seksjoner. Et drivhus på ca 200 m2 hvor bl.a bioreaktorene er plassert, og et driftsbygg på ca 130 m2 som bl.a inneholder tekniske rom, laboratorium og kontor
  • CO2 skal leveres fra Teknologisenter Mongstad (TCM), sjøvann vil bli levert på tank.
  • NAM skal være et åpent anlegg, mange skal kunne bruke det for utviklingsformål. Det er etablert avtaler som ivaretar dette.
  • Algepiloten på Mongstad. Foto: Magnus Petersen.
    Algepiloten på Mongstad. Foto: Magnus Petersen.