Geir-Ove Ystmark, adm direktør i Sjømat Norge forteller at de har etablert kontakt  med ordførere og fylkeskommuner i Nord-Norge. Foto: Sjømat Norge.
Geir-Ove Ystmark, adm direktør i Sjømat Norge forteller at de har etablert kontakt med ordførere og fylkeskommuner i Nord-Norge. Foto: Sjømat Norge.

Ordførerdialog for å sikre algerammede kystsamfunn

For å sikre at algerammede kystsamfunn skal bli så skånet som mulig etablerer Sjømat Norge kontakt med ordførere og fylkeskommuner i Nord-Norge, skriver Sjømat Norge i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- For mange berørte er havbruk hjørnesteinsbedriften i lokalsamfunnet, og algedøden har utvilsomt ført til ekstra belastning også utenfor næringen, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Han legger til at for Sjømat Norge er det aller viktigste nå hvordan en ivaretar kystsamfunnene best mulig.

- Vi ønsker nå å gjøre det vi kan for at annet næringsliv i regionen skal bli så skjermet som mulig, forteller Ystmark.

Ønsker å minimere ringvirkningene

I pressemeldingen står det også at et møte vil finne sted tidlig neste uke der de berørte kommunene og fylkeskommunene vil være invitert.

- Vi lever i symbiose med resten av samfunnet, og når en slik kritisk situasjon rammer oss er det vår plikt at vi gjør det vi kan for å minimere ringvirkningene. Selv om denne saken har vært tøff, har den demonstrert hvilket sterkt samhold mellom det er mellom oppdretterne, sier Ystmark.

Til sammen 13 selskap er rammet som følge av algeoppblomstringen. Nå ønsker selskapene en god dialog med ordførere i sitt nærområde. FOTO: Geir Ove Ystmark/Sjømat Norge
Til sammen 13 selskap er rammet som følge av algeoppblomstringen. Nå ønsker selskapene en god dialog med ordførere i sitt nærområde. FOTO: Geir Ove Ystmark/Sjømat Norge

Ønsker kompenserende MTB

Under møtet med de algerammede oppdretterne i Svolvær tirsdag var oppdretterne iføgle Sjømat Norge tydelige på at de ikke ønsket noen statlig økonomisk støtte.

- Algesituasjonen har vært tøff og uventet for oss, men nå er vår primære oppgave å holde våre ansatte i arbeid så langt det lar seg gjøre. Vi som jobber med havet hver dag har et sterkt ønske om at situasjonen ikke skal gå utover medarbeiderne våre, sier Tor Anders Elvegård, direktør i Nordlaks Oppdrett AS.

Han legger til at  myndighetenses arbbeid med å tillate en kompenserende MTB-ordning vil være til stor hjelp for å holde folk i arbeid.

Med en kompenserende MTB-ordning vil oppdretterne kunne holde laksen de har i dag over lengre perioder, og dermed lettere kunne opprettholde aktivitet i tilknyttede slakterier og pakkerier.

Vil minimere permitteringer

- Vårt mål er å få på plass ordninger som sikrer aktivitet, slik at vi skal slippe å permittere flere enn ytterst nødvendig, forteller Ystmark.

Oppdretterne er ifølge Ystmark veldig klare på at de ikke ønsker noen økonomiske støtteordninger.

- Så det er snakk om ordninger som kan holde aktiviteten ved lag ved slakteriene og i bedriftene, som igjen reduserer grunnlaget for permitteringer, sier administrerende direktør.

Sjømat Norge har ifølge Ystermak hatt tett dialog med Fellesforbundet og andre for å ivareta interessene til røktere og ansatte på slakteriene best mulig.

- Fiskeriminister Harald Tom Nesvik har bekreftet at det raskt vil bli satt opp et møte med ministeren, algerammede oppdrettere og Sjømat Norge for å diskutere videre ordninger og tiltak, skriver de i pressemeldingen.