Fra en av Aller Aqua sine merder i Vadheim.
Fra en av Aller Aqua sine merder i Vadheim.

35 000 laks rømte: Aller Aqua beklager hendelsen

30 oktober meldte Aller Aqua Norge om rømming av ukjent antall laks fra deres anlegg i Vadheim. Nå har selskapet gått ut med antallet rømte fisk.

Publisert Sist oppdatert

Aller Aqua skriver i en pressemelding at de beklager hendelsen ved deres anlegg i Vadheim i Sognefjorden lørdag 30. oktober da ca 35 000 laks rømte fra anlegget. Omfanget av rømmingen kan nå fastslås etter at den aktuelle merden er tømt.

Selskapet opplyser at de samarbeider med fiskeri- og miljømyndighetene om omfattende tiltak for å samle kunnskap og iverksette gjenfangst etter rømmingen.

Vil avdekke årsaken

Det er foretatt gjenfangst etter forhåndsavtale med Aller Aqua i Vadheimsfjorden i hele perioden etter at rømmingen ble oppdaget lørdag 30. oktober. Myndighetene ønsker ikke at den aktive gjenfangsten skal foregå andre steder i Sognefjorden.

- I tillegg er det etablert en ordning med dusør på kr. 200,- for hver laks som leveres til Aller Aqua. Det er frem til 6. november d.å. mottatt i alt 3312 fisk ved gjenfangst eller innlevering til Aller Aqua, skriver selskapet.

Aller Aqua har også fått utarbeidet en plan for miljøovervåkning og uttak av rømt laks i vassdragene i Sognefjorden. Planen er utarbeidet etter pålegg fra fiskerimyndighetene. Tiltakene vil iverksettes denne uken.

Aller Aqua opplyser at de jobber svært aktivt for å avdekke årsakene til rømmingen. Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn, og det er også opprettet en undersøkelsessak i politiet.

- Vi finner det ikke riktig å gå ut med nærmere opplysninger om årsaken til rømmingen ut over at Aller Aqua ikke ser noen mulighet for at årsaken har sammenheng med svakheter ved anlegget som skaper risiko for nye rømminger.

Har ikke sett anmeldelse

Selskapet skriver også at det er stort engasjement rundt rømmingen, og at det også foreligger en politianmeldelse fra Norges Miljøvernforbund, som Kyst.no har lest og tidligere har omtalt.

- Aller Aqua har ikke sett politianmeldelsen og kan derfor ikke kommentere innholdet. Vi vil imidlertid kategorisk avvise at Aller Aqua selv har forårsaket rømmingen.

Det har også vært et spørsmål om sykdom i anlegget. Anlegget har fått påvist PD-virus i likhet med flere andre lokaliteter i Sognefjorden. Det har imidlertid ikke vært noe aktivt sykdomsutbrudd på lokaliteten, og det er ikke påvist PD-virus på den fisken som rømte fra anlegget.