- Fiskehelse er et hett tema, og vi opplever svært sterk interesse fra våre kunder når det kommer til verktøy som gjør de i stand til å ta bedre beslutninger for å bedre fiskevelferden, sier Sven Kolstø i Optoscale. Foto: Optoscale/Gard Nordseth

OptoScale lanserer fjernovervåking og analyse av fiskehelse i sanntid

Gjennom fem år med utvikling og drift av markedets beste maskin- og programvare for biomassemåling, lanserer nå selskapet programvaremodulen «OptoScale Welfare» som gjør det mulig å fjernovervåke og analysere velferden til fisken i sanntid uten manuell håndtering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ved hjelp av maskinlæring analyseres opptil 200 000 fisk hver uke for å følge utviklingen av viktige helsefaktorer som: sår, kjønnsmodning, finneskader, deformiteter, med mer, melder selskapet i en pressemelding. 
Denne type overvåking gjør kundene i stand til å få et kontinuerlig innblikk i utvikling av viktige velferdsindikatorer uten manuell håndtering av fisken og kan på denne måten iverksette riktige tiltak til riktig tid for å sikre best mulig velferd, melder selskapet. 
Systemet er allerede satt i drift hos første kunde og selskapets eksisterende kunder vil bli tilbudt løsningen fortløpende.

- OptoScale Welfare integreres sømløst i våre kunders eksisterende løsning for analyse av biomasse, eller kjøpes som en enkeltstående modul. Ifølge selskapets utviklingsplan for programvareutvikling, vil neste store lansering være et analyseverktøy for automatisk lusetelling. Når dette produktet lanseres, vil selskapet tilby en unik og komplett løsning for analyse av biomasse, fiskehelse og lus basert på ett kamerahus. Dette mener de vil sådan revolusjonere næringen og mulighetsbildet til oppdretter for å gjøre helhetlige analyser i sanntid uten manuell håndtering av fisken, melder selskapet.

Hett tema

- Dette er et stolt øyeblikk for meg. Vi har i fem år sagt at fokus skal være på biomasse helt til vi vet vi er best på det. Nå har vi løftet blikket, og det fryder meg å se kunderesponsen på vår nye modul innen fiskevelferd. Jeg tror dette gjør det svært mye mer interessant for kunder å ta i bruk vårt utstyr, fordi man får flere ting samlet i èn pakke, sier Sven Kolstø, daglig leder i OptoScale.
- Fiskehelse er et hett tema, og vi opplever svært sterk interesse fra våre kunder når det kommer til verktøy som gjør de i stand til å ta bedre beslutninger for å bedre fiskevelferden. 2020 ligger allerede an til å bli et fantastisk år for oss, og med interessen vi opplever rundt dette blir jeg ikke mindre positiv, sier Kolstø. 
Terje A. Vestad, salgs- og markedssjef sier han er svært glad for at deres pilotkunder er fornøyd med den nye modulen og at de her har fått et analyseverktøy som til enhver tid gir de et godt beslutningsgrunnlag for ytterligere å kunne sikre fiskens velferd.

- Jeg opplever våre kunder som svært fokusert på fiskens helse og det gjenspeiles på det høye antallet av henvendelser vi har hatt før og under lanseringen av modulen. I tillegg til eksisterende kunders iver etter å få tatt i bruk den nye modulen, har vi fått svært mange henvendelser fra nye kunder som ønsker våre løsninger. Vi har derfor økt vår produksjon betraktelig slik at vi kan levere fortløpende utover sommeren og høsten. Jeg gleder meg til å ha mange gode samtaler med eksisterende og nye kunder world wide og oppfordrer alle som vil vite mer om våre løsninger, om å ringe meg når det måtte passe, sier han.