Jørn Ulheim, administrerende direktør i Patogen. Foto: Magnus Petersen.

PatoGen åpner nye lokaler og lanserer analysepakke

I dag foretas den offisielle åpningen av PatoGens nye lokaler i sentrum av Ålesund. Markeringen gjennomføres i forbindelse Pathos forum, og i løpet av de nærmeste ukene vil også selskapets laboratorievirksomhet flyttes. Denne delen av flyttingen vil skje gradvis for å sikre at analyse arbeidet er validert opp mot den høye standarden som de setter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

PatoGen  skriver de har benyttet anledningen til å utvikle og implementere ny teknologi som vil gi kundene enda bedre tjenester og analysekapasitet.

- Vi har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren i det forebyggende fiskehelsearbeidet, og satser i 2017 nærmere 20 millioner kroner på forskning og produktutvikling.

- FoU-satsingen innebærer en dobling av tilsvarende satsing i 2016, og vil medføre lansering av flere produkter fremover. Målsetningen er å bidra til å redusere tap, og dermed legge til rette for videre vekst i næringa, sier CEO Jørn Ulheim i en pressemelding.

Blant nye tjenester som lanseres er PatoSafe sykdomsoppklaringspakke som gir rask og enkel oppklaring i årsaksforhold i forbindelse med sykdom. Samtidig starter feltutprøving av et tilleggsprodukt basert på statistiske analyser av store dataserier, og som vil bli et viktig verktøy for å forstå de samlede helseutfordringene bedre. De lanserer også en ny analyse for et virus som forårsaker sykdom i rognkjeks, Lumpsucker Virus.

De skriver at de vil som følge av ny teknologi også utvide analyseomfanget til å omfatte PMCV - viruset som forårsaker CMS. Denne analysen vil bli tilgjengelig senest førsteaugust i år.

- CMS-analysen vil være en viktig brikke for at vi skal kunne tilby en komplett overvåkning av fiskehelsesituasjonen, forenkle logistikken av prøver, og sørge for at PatoGen kan gi en helhetlig rådgivning knyttet til helseutfordringene i næringa, sier markedsdirektør Ove Gjelstenli i meldingen.

- Vi vil nå også intensivere forskningen knyttet til denne sykdommen for å få en bedre forståelse av sykdommen og forebyggende tiltak, sier forskningssjef Magnus Devold.