Cato Lyngøy i Hauge Aqua presenterer temaet han har samlet fra forskjellige næringer for å få den kompetansen han ønsker.Foto: Therese Soltveit.

Vil bryte barrierene mellom subsea og havbruk

- Vi ser hele tiden på mulighetene for crossover virksomhet mellom subsea og oppdrettsnæringen. Det er viktig å få en større kontaktflate mellom næringene, sier Cato Lyngøy, gründer av Hauge Aqua og medlem av NCE Seafood Innovation Cluster.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Cato Lyngøy var blant de rundt 30 deltakerne som var med da Sjømatklyngen NCE Seafood Innovation Cluster, Deloitte, Hordaland Fylkeskommune og GCE Subsea i går arrangerte et nettverksmøte mellom bedrifter i havbruksnæringen og teknologibedrifter innen olje og gass.

Etter å ha besøkt Lerøy sitt settefiskanlegg i Bjørsvik og deretter matfisklokaliteten Tepstad, begge to i Lindås utenfor Bergen, fikk subsea-bedriftene innblikk i oppdrettsnæringen og teknologien som er i bruk. For flere var dette første tur innom et oppdrettsanlegg.

Cato Lyngøy gründer av Hauge Aqua mener crossover virksomhet er veien å gå. Foto: Therese Soltveit.

- Crossover muligheter

Cato Lyngøy fra Hauge Aqua, Ragnar Joensen fra Marine Harvest og Anne Hilde Midtveit fra Lerøy Seafood Group  holdt alle tre presentasjoner om behovet for brobygging mellom næringene, og ytret ønske om mer kompetanse og teknologiutvikling til oppdrettsnæringen.

- Vi ser hele tiden på mulighetene for crossover virksomhet mellom subsea og oppdrettsnæringen. Det er viktig å få en større kontaktflate mellom næringene, sa Cato Lyngøy engasjert.

Tanja Hoel, daglig leder i sjømatklyngen sier til kyst.no, at hun håper de nå kan bryte ned barrierer, og få sammenfallende interesser. Hun påpeker det er viktig å utvide den kompetansen og teknologien oljenæringen har utviklet.

- Å bringe inn ny type teknologi er essensielt, sa Hoel til kyst.no.

Anders Kalleberg fra Deloitte AS ønsket i forkant av workshopen å finne ut hvor raskt subsea-bransjen kan levere løsninger til havbruk. Rundt 13 av de oppmøtte mente at de allerede har løsninger som næringen kan dra stor nytte av.

Under workshopen fikk de reflektere over hva Subsea bedriftene har sett og opplevd på bedriftsbesøkene, og gi sitt syn på teknologien.

Diskusjonene under workshopen var engasjert og temaene variert. Blant annet var smittespredning, rømming og teknologiutvikling viktige tema som ble tatt opp. Foto: Therese Soltveit.

Resultatene av workshopen oppsummerte de raskt på slutten av dagen og konklusjonene var positive.

En fot i både olje, gass og havbruk

Gunnar Birkeland i Uni Reseach Polytech mener de kan bidra med kunnskap.

- Vi har hatt en fot i olje og gass, og en fot i oppdrett i lengre tid. Fra forskningens side, kan vi bidra med mer kunnskap. Det å øke kunnskapen for forvaltningen er viktig, sier han.

Han peker på at det er viktig å forstå hvor mye lokaliteten faktisk kan belastes, og hvilke områder som egner seg for utbygging.

- Teknologiutvikling er enormt viktig for havbruk. Vi tegner litt de samme løsningene allerede. Fra vår side er viktig å være med på å sette sammen de rette fagmiljøene. Der har vi god kompetanse vi kan bidra med, sier han.

Tverrfaglige team er nøkkelen, å gå systematisk inn for å løse et enkelt problem vil være veien å gå, mener Birkeland.

Høy "Cowboy-faktor"

Bjørn Brunborg i Subsea Partner, driver med profesjonell arbeidsdykking, og drar med seg 23 års erfaring fra selskapet inn i møtet.

- Vi så på oppdrettsbransjen for to-tre års siden, men fant ut den var lite interessant for oss da. Vårt inntrykk var at det var mange "cowboyer". Ryktet de hadde på seg var ikke bra. Men vi har sett en totalforandring i løpet av de siste årene, der HMS, kvalitet og rutiner nå er høyt prioritert. Da er det igjen interessant for oss å se på næringen og samarbeide med de, sier Brunborg.

Han mener det er mye som kan gjøres med kompetanseoverføringen fra olje og gass til oppdrett.

- Vi ser på fartøyoperasjoner, HMS og teknologi. Det er mye som kan gjøres, dersom disse to bransjene går sammen for å finne løsninger. En crossover mellom de to trur jeg kan bli veldig bra, sier han.

Pengestøtte

- Det finnes mange støtteordninger som kan bevilge penger til forskjellig utvikling og prosjekt, og vi i GCE Subsea, sitter på mye kompetanse innen dette, ta gjerne kontakt, sa foretningsutvikler Gunnar Buvik i GCE Subsea avslutningsvis.