Andfjord Salmons anlegg ved Kvalnes har i utgangspunktet et potensial for opptil 12 600 tonn HOG (har tillatelser for), og altså ytterligere 25 200 tonn i fremtiden gjennom ekstra areal man har kjøpt. Lengre oppe til høyre i bildet ser man lokalitetene Breivik med potensial for inntil 25 200 tonn HOG på et område sikret gjennom en kjøpsopsjon. Helt oppe til høyre ser man lokaliteten Fiskenes med potensial også for opptil 25 200 tonn HOG. Her er tomten kjøpt. Illustrasjon: Andjord Salmon

Vil doble produksjonen på landbasert lokalitet

Andfjord Salmon AS kunngjør i forbindelse med sin Q1-rapport en potensiell plan for 50 prosent vekst i produksjonsvolumet ved Kvalnesanlegget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Andfjord Salmon er for tiden i ferd med å anskaffe ytterligere 63 000 kvadratmeter landareal ved siden av Kvalnes. Dette arealkjøpet åpner for en mulighet til å sette i gang en ytterligere utvidelse på Kvalnes, med en mulighet for å øke produksjonsvolumet med omtrent 50 prosent, fra dagens 12 600 tonn til 19 000 tonn. Dette tilsvarer ifølge selskapet en potensiell EBIT-økning fra cirka 350 millioner kroner til 500 millioner kroner ved full produksjon.

- Vi ser kontinuerlig på måter å forbedre utbyggingen av Kvalnes, både for å redusere prosjektrisiko og for å øke den langsiktige lønnsomheten til Andfjord Salmon, til fordel for våre aksjonærer. Å initiere utbygging av Kvalnes fase 3 er et annet slikt tiltak, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

  • Se bildegalleri av byggingen på kvalnes i bunn av saken 

- Ved å sette i gang Kvalnes fase 3-utbyggingen nå, er Andfjord Salmon i stand til å kapitalisere på et mulighetsvindu som kan redusere utbyggingskostnadene spesielt. Det vil også gjøre det mulig for selskapet å oppnå lønnsomhet i stor skala på Kvalnes tidligere enn planlagt, noe som betyr forbedret lønnsomhet, melder de.

- Den alternative planen innebærer å flytte utslipp av smolt i første basseng til andre kvartal 2022 og vil styrke både det midlere og det langsiktige inntektspotensialet for Andfjord Salmon betydelig.

Selskapet påpeker at det å starte fase 3 vil på Kvalnes også vil redusere biologisk risiko ytterligere i fase 1 og fase 2 på Kvalnes. Det vil tillate en enda lengre testperiode for det første bassenget, samt redusere risikoen for at fisk fra fase 1 og fase 2 blir belastet av støy/vibrasjoner fra nærliggende byggearbeider.

 Den alternative planen er betinget av godkjenning av styret i Andfjord Salmon og nødvendig finansiering. Skulle planen bli godkjent, vil gjeldsfinansiering være finansieringskilden for tidlig igangsetting av fase 3 på Kvalnes.

Første basseng teknisk komplett

Andfjord Salmon er nå i ferd med å legge siste hånd på det første bassenget (fase 1) og gjennomfører gravearbeidet for de neste bassengene på Kvalnes (fase 2), som representerer et samlet produksjonsvolum på 12 600 tonn HOG.

Byggingen av det første bassenget er ferdig, med bare mindre installasjoner etter byggingen som er igjen på bassenget, noe som gjør det teknisk klart til å bli fylt med vann.

Skade på inntaksledningen

Installasjonen av de ytre skjøtene til bassengets vanninntaksledning gjenstår. Andfjord Salmon melder imidlertid at det har oppdaget en skade på det ytre tilkoblingspunktet til den installerte vanninntaksledningen, og en erstatningsseksjon er bestilt. Selskapet anslår at det vil ta omtrent 8-10 uker og en kostnad på 30 millioner kroner å fullføre reparasjonen. Dette arbeidet har allerede startet.

- Dette har økt relevansen av å starte Kvalnes fase 3-utbyggingen nå, fordi det vil eliminere tidsbegrensninger knyttet til reparasjon av innløpsrørledningen, sier Martin Rasmussen.

Resultater for 1. kvartal 2021

Ettersom Andfjord Salmon er under oppbygging har de ikke kommet i gang med inntektsgivende produksjon.

Selskapet hadde et driftsunderskudd på 7,3 millioner kroner i årets første kvartal sammenlignet med et tap på 3,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Per 31. mars 2021 hadde Andfjord Salmon kontanter eller kontantekvivalenter på 88,8 millioner kroner. Dette tallet inkluderer ikke en ubenyttet kreditt på 35 millioner kroner på 15 millioner kroner i tilgjengelige tilskudd.