Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood. Foto: Rob Fletcher

Løser algeproblemene med luft

Konsernsjef i Grieg Seafood, Andreas Kvame, forteller at selskapet har tatt i bruke gode metoder for å redusere algeproblemene som blant annet rammet på Shetland. Nå vil de bruke erfaringene fra Canada.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I løpet av de siste årene på Shetland har vi lykkes håndtert problemene forårsaket av AGD og sel. Nå har vi investert i nytt utstyr for å bekjempe eventuelle nye algeoppblomstringer, sier han til Fish Farming Expert.

- Våre anlegg i British Columbia i Canada har hatt lignende algeproblemer, men vi har funnet måter å spre algekonsentrasjonene på. Denne kunnskapen kommer godt med både i form av teknisk utstyr og opplæring av våre medarbeidere i Skottland, sier han.

Kvame forklarer hvordan de har lykte med å spre algekonsentrasjoner i Canada.

- Ved hjelp av rør som blåser bobler med 20 cm mellomrom plasseres rundt merdene for å holde algene ute. Den andre metoden er å bruke en luftkanon som kan plasseres i bunnen av merden og som fører til at den oppadgående strømmen blander vannet i den øverste delen av vannsøylen, sier han.

Han legger til at disse systemene utgjør relativt store investeringer. Både i form av utstyr som kjøpes inn, opplæring av de som skal bruke utstyret.

Stor smolt hjelper

Han håper at disse tiltakene skal resultere i at det blir mindre grunn til bekymring på Shetland i året som kommer. Han er optimistisk med tanke på at de nå har den rette formelen for å håndtere de biologiske utfordringene som dukke opp i fremtiden.

- Vi kommer til å korte ned tiden fisken tilbringe i sjøen fra 24 til 18 måneder, noe som vil redusere eksponeringen mot trusler som alger og parasitter med 25 prosent, påpeker han. Dette er gjort mulig ved hjelp av vårt klekkeriet i Girlsta, som har overgått våre forventninger i form av produktivitet og i form av bedre smoltkvalitet. Vår modell er å produsere smolt på 175 gram, noe vi skal øke til 200 gram i snitt.

- Vi har gjort en investering i en lignende RAS klekkeri i Haugeland, og vi vil bruke samme strategi i form av smoltutsett det, forklarer han.