Administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene, tidligere NSL, sier Per Sandberg har vært en tydelig og synlig fiskeriminister. Foto: Sjømatbedriftene.

- Presset mot Sandberg har vært umenneskelig

Det sier Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene til Kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det ble mandag kjent at fiskeriminister Per Sandberg går av som fiskeriminister.

Lederen for Sjømatbedriftene, sier til Kyst.no at Sandberg har vært en tydelig og synlig fiskeriminister.

- Selv om vi i Sjømatbedriftene ikke har vært enige i alt han har foretatt seg så har han klart og satt sjømatnæringen på dagsorden. Vi i Sjømatbedriftene er opptatt av vekst i havbrukssektoren, og da spesielt like vekstmuligheter for alle. Det at Sandberg har klart å få til et vekstregime er svært positivt, påpeker han.

Eriksson forteller at han forståelse for at dette kan oppleves som en heksejakt for Sandberg.

- Jeg har registrert at presset mot Sandberg har vært umenneskelig den siste tiden. Det at Sandberg nå trekker seg vil rette fokus tilbake på regjeringens politikk. Det vil naturlig nok være en fordel for regjeringen. Ut over det har jeg ingen som helst formening om det er riktig eller galt av Sandberg og trekke seg, sier han.

Politikken vil være den samme

Eriksson påpeker at regjeringen er den samme, og at han da legger til grunn at også politikken vil være den samme.

- Per Sandberg har vært utrolig dyktig til å sette sjømatpolitikken på dagsorden, og jeg håper den nye statsråden vil klare å opprettholde trøkket slik at sjømatpolitikken fortsatt kan stå høyt oppe på dagsorden, sier han.

Han legger til at statsråder har siden tidenes morgen kommet og gått, og at det vil de også gjøre i fremtiden.

- Jeg føler meg temmelig sikker på at sjømatnæringen vil bestå også i fremtiden både med denne og kommende statsrådsskifter. Så har vi i Sjømatbedriftene en klar forventning til at den nye statsråden evner å skape like vekstmuligheter for alle i havbrukssektoren, at man har et dedikert fokus på markedsarbeidet, at man legger til rette for en politikk som ivaretar mangfoldet i næringen, slik at både lokaleide, familieeide og børsnoterte selskaper får rammebetingelser som gjør det mulig å vokse.

Han sier avslutningsvis at næringen trenger mangfoldet og at det er viktig å huske at det er de lokaleide og familieeide selskapene langs kysten som er den største garantist for utvikling av lokalsamfunnene og kysten i form av verdiskapning, sysselsetting og bosetting.

- Den eneste mulige løsningen

Administrerende direktør i Salmon Group, Anne-Kristine Øen, sier til Kyst.no at Sandberg-saken har blitt et problem.

Anne-Kristin Øen, administrerende direktør Salmon Group sier at en total utskiftning på politisk side vil etter hennes skjønn bli mer krevende. Foto: Andrea Bærland

- Slik denne saken har utviklet seg synes dette å være den eneste mulige løsningen. Saken har nå blitt et problem ikke bare for Sandberg og Frp, men for hele regjeringens troverdighet, sier hun.

Hun mener det er vanskelig å forutse hvilke konsekvenser dette vil få for sjømatnæringen.

- Det kommer selvsagt an på hvem som blir etterfølgeren. Fiskeriministeren og hans politiske apparat har fungert godt. Med litt hell kan vi kapitalisere på dette nå. En total utskiftning på politisk side vil etter mitt skjønn bli mer krevende.

Sandberg har i følge Øen vært en godt likt fiskeriminister som har vist stort engasjement og evne til å sette seg raskt inn i kompliserte problemstillinger. 

Positivt med Nesvik

Styreleder i Sjømat Norge, Inger-Marie Sperre sier til Kyst.no at det ikke er overraskede med et skifte av fiskeriminister slik presset utviklet seg.

- Det viktigste for Sjømat Norge er å ha en statsråd som har politisk tyngde, kunnskap og engasjement for næringen. Det gjelder både for å sikre vekst og utvikling i Norge og for at bedriftene får best mulig adgang til markedene verden rundt, sier Sperre. 

Inger-Marie Sperre, styreleder i Sjømat Norge, tror ikke skiftet av fiskeriminister vil få spesielle konsekvenser for havbruksnæringen. Foto: Arkiv.

Med Harald Tom Nesvik som ny fiskeriminister mener hun man får en statsråd som er rigget for nettopp dette.

- Han har bred parlamentarisk erfaring og har vært parlamentarisk leder for FrP. Nesvik er en av partiets mest erfarne politikere. I tillegg har han jobbet i næringen, kjenner den godt og vil slik sett være operativ fra dag en, understreker hun.

Sperre sier at Per Sandberg sin avgang neppe får store konsekvenser for havbruksnæringen.

- Vi har den samme regjeringen og regjeringsplattformen. Vi legger til grunn at regjeringen viderefører den politiske kursen og at det også fremover jobbes aktivt for å fremme markedsadgang for norsk sjømatnæring, sier hun.

Hun understreker at Sandberg har gjort en god jobb for sjømatnæringen.

-  Han har lagt ned stor innsats, jobbet aktivt for vekst og utvikling i næringen og engasjert seg for å sikre markedsadgang til viktige eksportmarkeder for norsk sjømat. Han har også vært en synlig statsråd som har bidratt til å løfte frem næringen i den norske samfunnsdebatten. Det er også grunn til å gi ham ros for at han vært tilgjengelig for næringen langs kysten, sier styrelederen.