Torill Moseng fra Veterinærinstituttet overleverte NORM-VET-rapporten til Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.
Torill Moseng fra Veterinærinstituttet overleverte NORM-VET-rapporten til Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

Så mye antibiotika ble det brukt til landdyr og fisk

Veterinærinstituttet har sett på bruken av antibiotika til dyr i Norge og oppsummert resultatene fra et overvåkningsprogram knyttet til antibiotikaresistens. Oppdrettsfisk kommer ikke overraskende godt ut.

Publisert
  • I 2021 ble det solgt 4 875 kg antibakterielle veterinærpreparater til landdyr, noe som er på samme nivå som i 2020.
  • Av disse ble det solgt 4 500 kg til matproduserende landdyr, inkludert hest, og 375 kg til kjæledyr (hund og katt).
  • Salget av veterinære antibakterielle midler til oppdrettsfisk (forbruk til rensefisk inkludert) var på 953 kg i 2021.

Den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens, som ble forlenget ut 2021, hadde som mål at forbruket av antibakterielle veterinærpreparater til matproduserende dyr skulle reduseres med 10 % fra 2013-2020. For de viktigste matproduserende artene (storfe, gris, sau, geit og fjørfe) er det, fra 2013-2021, en reduksjon i forbruket på 25 % målt i kg aktivt stoff og 21 % når salget relateres til dyrepopulasjonen. For hund og katt var reduksjonen på 29 % sammenlignet med 2013 i kg aktivt stoff, mens målet var 30 % reduksjon.

- For oppdrettsfisk var forbruket lavere enn det som var satt som mål for 2021 (1003 kg). Det samme var tilfelle om en relaterer salget til fiskepopulasjonen, sier Kari Olli Helgesen i en nyhetssak på Veterinærinstituttets hjemmesider. Hun er seniorforsker med ansvaret for fagområdet legemiddelforbruk ved Veterinærinstituttet.

- Antibiotikaresistens er et lite problem

Instituttet konkluderer i den nye rapporten at antibiotikaresistens fortsatt er et lite problem i norsk dyrehold.

Rapporten oppsummerer resultatene fra overvåkningsprogrammet NORM-VET 2021, samt bruk av antibiotika til dyr. Mattilsynet er oppdragsgiverfor Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET).

-Resultatene fra overvåkingen av antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr og mat i 2021 bekrefter at situasjonen i Norge er god. Forekomsten av multiresistente bakterier, altså resistens mot tre eller flere antibakterielle klasser, samt resistente bakterier av særlig interesse er fremdeles lav, sier seniorforsker Anne Margrete Urdahl ved Veterinærinstituttet i saken.