– Mitt inntrykk er at oppdretterne er godt forberedt før stormer, både mht teknisk standard og rutiner, som de har vært de siste årene, sier daglig leder Ove Løfsnes i AQS, som leverer spesialiserte servicetjenester til havbruksnæringen. Foto: AQS

Usikkerhet om hydrogenperoksid

For de som jobber med hydrogenperoksid er det viktig å få klarhet i hvordan myndighetene i fremtiden vil håndtere strengere krav til bruk og utslipp av hydrogenperoksid.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

AQS er ett av selskapene som yter service i forbindelse med behandling med hydrogenperoksid. Selskapet har 80 ansatte langs kysten, og følger saken naturlig nok nøye.

- Vi er i første rekke en transportør av hydrogenperoksid. Vi har fartøy som er spesialdesignet for dette, men bruken skjer ute hos oppdretterne, og det er de som har utslippsløyve, sier daglig leder i AQS, Ove Løfsnes til Norsk Fiskeoppdrett / kyst.no.

Han er overrasket over den voldsomme oppmerksomheten rundt denne behandlingsformen, og understreker at hydrogenperoksid i utblandet tilstand er en harmløs oksidant som spalter seg i oksygen og vann når det brukes i lusebehandlingen.

Myndighetene vil ikke forby bruken av stoffet, men vil likevel pålegge brønnbåteiere som driver med hydrogenperoksid-behandling om å ha utslippsløyve. I dag pumpes vannet i sjøen etter behandling ombord.

Andre metoder

Bruken av hydrogenperoksid i behandlingen mot lakselus har fått mye oppmerksomhet i det siste. Etter at flere rekefiskere hevdet at rekebestanden er kraftig desimert på grunn av bruken av hydrogenperoksid i oppdrettsnæringen. Forskere hevder at dette ikke kan stemme da stoffet i sterkt fortynnet tilstand ikke påvirker miljøet.

Løfsnes forteller at selskapet for tiden jobber mye med å utvikle ulike andre metoder for behandling mot lus.

- Ennå er det for tidlig å gå i detaljer om dette, men vi samarbeider blant annet med Sintef og Veterinærinstituttet om å utvikle nye metoder, sier Ove Løfsnes.