Lauris Boissonnot, FoU-koordinator i Aqua Kompetanse.

Gjør det enklere med systematisk oppfølging av rognkjeks

Fjorårets håndbok for oppfølging av rognkjeks i sjø ble tatt godt imot av næringen. Nå kommer en oppdatert versjon. Nytt av året er at det også er laget en egen håndbok for oppfølging av rognkjeks i settefiskfasen.

Aqua Kompetanse har, sammen med Val FoU, GIFAS, Akvaplan-niva og Universitetet i Bergen, oppdatert håndbøker, feltskjema og digitale rapporter som gjør det enklere å følge opp velferden til rognkjeksen.

Her ser man de oppdaterte håndbøkene.

- God oppfølging av rognkjeks er viktig for å sikre god velferd, sier Lauris Boissonnot, som er FoU-koordinator i Aqua Kompetanse til Kyst.no.

Hun kan fortelle at de har fått mangetilbakemeldinger fra næringen om at håndbøker og feltdokumenter for oppfølging av rognkjeks er nyttige verktøy på merdkanten.

Bedre oppfølging

Målet med håndbøkene er å gjøre dokumentasjonen av velferdsstatusen hos rognkjeksen lett tilgjengelig, med standardiserte metoder for vurdering og rapportering av velferdsparametere.

- Vi håper næringen ser verdien av å ta i bruk verktøyene inn i det videre arbeidet med bruken av rensefisk, sier Boissonnot.

Håndbøkene gir en innføring i hvordan man kan gjennomføre en systematisk oppfølging av velferd. De inkluderer også informasjon om mulige årsaker til ulike funn, hvilken innvirkning de har på fiskevelferden og tiltak man kan iverksette for å unngå en negativ utvikling av fiskevelferden. I tillegg til håndbøkene finnes det feltskjema og digitale rapporter hvor velferdsstatusen regnes ut automatisk slik at mengden etterarbeid minimeres.

Håndbøkene er finansiert av Namdal Rensefisk AS, Nordland Rensefisk AS, Bjørøya AS, Aqua Kompetanse og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (gjennom prosjektene DOKUMENTAR og EFFEKTIV).

Håndbøkene kan lastes ned her.