På Forskningstorget møter du fjorten forsknings- og innovasjonsmiljø som er opptatt av forskning og innovasjon innen havbruk. Foto: FHF

Slik blir Forskningstorget under årets Aqua Nor

Forskningstorget er en del av Aqua Nor 2021. Her holdes miniseminarer på stand og digitalt. 

Publisert Sist oppdatert

På Forskningstorget møter du fjorten forsknings- og innovasjonsmiljø som er opptatt av forskning og innovasjon innen havbruk. 

Forskningstorget er et konsept som ble etablert under Nor Fishing i 2018 og har utviklet seg til å bli et knutepunkt og en viktig del av messene Nor Fishing og Aqua Nor.

Forskningstorgets sterke posisjon er et kraftfullt bilde på hvor viktig forskning og utvikling er for havbrukssektoren, det har vært en avgjørende faktor for hvordan næringen har utviklet seg og det vil være avgjørende for næringens videre utvikling.

Forskningstorget synliggjør også hvordan norske forskningsmiljøer er verdensledende når det gjelder å frembringe avgjørende forskningsbasert kunnskap for den globale akvakulturnæringen.

Fiskeri- og sjømatministeren åpner Forskningstorget

Forskningstorget åpner tirsdag 24. august kl 11.30 ved Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Dette vil skje rett etter den offisielle åpningen av Aqua Nor 2021. Åpningen vil bli etterfulgt av miniseminaret «Teknologi for fremtidens havbruk – biologi og teknologi hånd i hånd»

Forskningstorgets miniseminarer

Miniseminarene vil belyse aktuelle temaer med forskningsbasert kunnskap. Hvert seminar varer i om lag 50 minutter og inneholder korte innlegg fra forskning og næringsliv, med konkrete eksempler fra ulike miljøer.

De fem temaene er; 

  • Teknologi for fremtidens havbruk – biologi og teknologi hånd i hånd
  • Havbruk for fremtida – bedre utnyttelse av ressursene
  • Hvordan sikre en frisk og robust fisk? 
  • Blir vi kvitt lusa?  
  • Miljø og samfunnsutfordringer i havbruk – hvordan kan de løses?

Årets forskningstorg er et samarbeid mellom Nofima, SINTEF Ocean, NORCE, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, NMBU, NINA, Akvaplan-niva, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 

Du finner dem i Hall A på stand nummer A 122–137.