Tirsdagens Nofitech seminar om sjøvann i RAS var populært. Foto: Harrieth Lundberg

Flere fordeler med sjøvann i RAS

- Vi ønsker å formidle at dette fortsatt er en farbar vei, forteller gründer Geir Løvik om sjøvann i RAS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Leder for FoU hos Nofitech, Kari Attramadal forklarte hvordan en best kan utnytte potensialet for full kontroll i RAS-anlegg. Hun snakket også om fordeler og ulemper med sjøvann i anleggene, H2S problematikk, viktigheten med opplæring av personale med mer.

- RAS er ekstremt kompliserte systemer, poengterte hun overfor publikum når hun kom inn på temaet om pH og temperatur i RAS-anlegg.

Pioner-prosjekt

Gründer og senior-prosjektleder Geir Løvik forteller til Kyst.no at de har holdt på med sjønnsvann i RAS siden 2015 på Erko-anlegget.

- Dette har vært et pioner-prosjekt. Vi har fått en del erfaringer på drift og design, sier Løvik.

Han understreker også fordelene ved å drifte på sjøvann kontra det å gå tilbake på ferskvann.  

Gründer og senior prosjektleder Geir Løvik, leder for FoU hos Nofitech Kari Attramadal og administrerende direktør Robert Hundstad delte sine erfaringer om hvordan en best kan utnytte potensialet for full kontroll i RAS, under seminaret til Nofitech.

- Dette gjelder både smolt-kvalitet, tilvekst og generell fiskevelferd. Vi ønsker å formidle at dette fortsatt er en farbar vei, forteller han.

Som RAS-leverandør er det viktig ifølge Administrerende Direktør Robert Hundstad å ha fokus på standardiserte og brukervennlige modulløsninger, i tillegg til omfattende driftsstøtte og grundig opplæring av driftspersonell.