Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen inviterte sin britiske kollega Victoria Prentis til fiskeripolitiske samtaler under Aquanor mandag 23. august. Foto: NFD.

Fiskeri- og sjømatministeren møtte sin britiske kollega på Aquanor

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen inviterte sin britiske kollega Victoria Prentis til fiskeripolitiske samtaler under Aquanor mandag 23. august. 

Publisert Sist oppdatert

På dagsorden stod bilaterale avtaler mellom Norge og Storbritannia for 2022 og handel med sjømat.

- Norge og Storbritannia er nære naboer, og deler mange synspunkter om bærekraftig forvaltning for våre felles fiskebestander. Vi vil bygge videre på det langvarige samarbeidet om forvaltning og adgang til hverandres fiskerisoner som fra da Storbritannia var medlem av EU. Jeg oppfattet at minister Prentis har et oppriktig ønske om at vi skal finne løsninger for 2022, etter dette overgangsåret hvor Storbritannia har måttet etablere seg i en helt ny situasjon, sier Ingebrigtsen i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

På møtet drøftet ministrene også de forestående kravene fra Storbritannia om helsesertifikat ved eksport av sjømat fra Norge til Storbritannia. I tillegg til behovet for gode digitale løsninger innebærer dette noen nye utfordringer for etablert logistikk i sjømathandelen. Kommer partene i en konstruktiv dialog på teknisk nivå, har fiskeri- og sjømatministeren tro på at også dette kan løses.

- Fiskeri er en internasjonal aktivitet, og sjømathandel er avhengig av gode ordninger mellom eksportør- og importørland. Storbritannia gir inntrykk av å være en konstruktiv partner i samarbeidet i Nord-Øst-Atlanteren. Det lover godt for fremtiden, sier Ingebrigtsen.